dân số

26 kết quả phù hợp trong mục dân số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường

Trình bày sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hậu quả của dân số tăng nhanh

Câu 1: 2 điểm: Ở nước ta, dân số tăng nhanh gây ra hậu quả gì ?
Câu 2: 2 điểm: Vì sao nói nước ta có điều kiện thuận lợi phát triển khai thác hải sản ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về hệ sinh thái

a . Thế nào là một hệ sinh thái? Hãy xây dựng 1 lưới thức ăn có trong hệ sinh thái.
b . Tháp dân số trẻ khác tháp dân số già ở điểm nào? ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các kiểu môi trường ở đới nóng

CÂU 1 : (1 điểm )
Em hãy nêu tên các kiểu môi trường ở đới nóng ?
(SGK Địa Lí 7, trang 18 , Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )
CÂU 2 : (1,5 điểm )
Sự gia tăng dân số quá mức dẫn đến hậu quả gì ?
(SGK Địa Lí 7, trang 33 , Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm hệ sinh thái

a . Thế nào là một hệ sinh thái? Hóy xõy dựng 1 lưới thức ăn có trong hệ sinh thái.
b . Tháp dân số trẻ khác tháp dân số già ở điểm nào? ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình dân số châu âu

Câu 1: Tình hình dân số Châu Âu hiện nay so với dân số Thế giới như thế nào? Nguyên nhân chủ yếu làm cho dân số Châu Âu già đi?
Câu 2: Trình bày các điều kiện tự nhiên có thuận lợi gì để phát triển kinh tế ở Đông Âu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ

Cho bảng số liệu: ( đơn vị : triệu người)

Resized Imagea. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất so sánh dân số của LB Nga qua các năm.
b. Qua biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét về sự thay đổi dân số của liên bang Nga. Hậu quả của sự thay đổi đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm dân cư Trung Quốc.

1. Phân tích đặc điểm dân cư Trung Quốc. Những chính sách về dân số của Trung Quốc đã tác động như thế nào tới kinh tế xã hội của đất nước này?
2. Dựa vào những hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết:
a. Vì sao Trung Quốc tiến hành hiện đại hóa công nghiệp và nông nghiệp?
b. Trung Quốc đã có những biện pháp nào để hiện đại hóa công nghiệp và nông nghiệp, kết quả ra sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm cơ cấu dân số theo độ tuổi

Cơ cấu dân số theo độ tuổi là gì ? Nêu thuận lợi và khó khăn của cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ ? đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vấn đề dân số ở các nước phát triển

Các nước phát triển đang phải đối mặt với vấn đề dân số nào chủ yếu :

A. Bùng nổ dân số
B. Chất lượng lao động thấp

C. Già hoá dân số
D. Tỉ lệ tử vong cao

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm mật độ dân số

- Mật độ dân số là số cư dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ nào đó ( đơn vị : người /km2 ).
-Mật độ dân số của huyện Tân Hưng năm 2009 là: frac{48000}{497} = 96,6 người /km2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dân số trung mỹ và nam mỹ

Trung và Nam Mỹ có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao :
a. 1,7 b. trên 1,7 c. dưới 1,7 d. 7,1

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kinh tế Trung Quốc những năm gần đây

Nêu hiểu biết của em về đất nước Trung Quốc trong những năm gần đây (dân số, kinh tế và chính trị)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Số dân châu á

So với các Châu lục khác ,châu Á có số dân
A. Đứng đầu B. Đứng thứ hai
C. Đứng thứ ba D. Đứng thứ tư

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dân số và tài nguyên nước ta

Dân số có sức ép như thế nào đến tài nguyên và môi trường.Giải pháp khắc phục?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tỉ lệ phẩn trăm của dân số đới nóng

Dân số ở đới nóng chiếm bao nhiêu phần trăm dân số thế giới
A . 70% B . 50%
C . 80% D . 60%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh dân số Nhật Bản đang già hoá

Chứng minh dân số Nhật Bản đang già hoá?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ tròn thể hiện dân số Châu Phi

Dựa vào bảng số liệu dưới đây :
Tỉ lệ dân số các châu lục và thế giới qua một số năm
(Đơn vị : %)

Resized Image

a/ Vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ dân số của Châu Phi với các châu lục khác ?
b/ Nhận xét sự thay đổi và giải thích ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tình hình gia tăng dân số Hoa Kỳ

Dựa vào bảng số liệu sau: Số dân của Hoa Kỳ thời kì 1800 – 2005 (Đơn vị : Triệu người )

Resized Image

Nhận xét và giải thích tình hình gia tăng dân số Hoa Kỳ trong giai đoạn này ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cơ cấu dân số theo độ tuổi

a. Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu dân số theo độ tuổi và giới tính của các nước năm 2007
( Đơn vị %)

Resized Image

Cho biết A và B thuộc nhóm nước nào? Tại sao?
b. Tại sao sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ còn sản xuất công nghiệp không có tính mùa vụ?< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay