dạng năng lượng

1 kết quả phù hợp trong mục dạng năng lượng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các dạng của năng lượng

Có hai dạng năng lượng được phân chia dựa trên trạng thái tồn tại của chúng là :
a. Động năng và thế năng
b. Hoá năng và điện năng
c. Điện năng và thế năng
d. Động năng và hoá năng< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay