đẳng nhiệt

7 kết quả phù hợp trong mục đẳng nhiệt
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính áp suất sau quá trình đẳng nhiệt

Một lượng khí có thể tích 15 lít, áp suất 2atm, nhiệt độ 27 0C thực hiện một chu trình gồm 3 quá trình biến đổi liên tiếp:
Quá trinh 1: Đẳng nhiệt, thể tích tăng gấp đôi.
Quá trình 2: Đẳng áp.
Quá trình 3: Đẳng tích đưa lượng khí trở về trạng thái ban đầu.
a. Tính áp suất sau quá trình đẳng nhiệt?
b. Tính nhiệt độ sau quá trình đẳng áp?
c. Vẽ đường biểu diễn chu trình trong hệ tọa độ POT, VOT, POV?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quá trình đẳng áp

Một lượng khí có thể tích 15 lít, áp suất 2atm, nhiệt độ 27^{circ}C thực hiện một chu trình gồm 3 quá trình biến đổi liên tiếp:
Quá trinh 1: Đẳng nhiệt, thể tích tăng gấp đôi.
Quá trình 2: Đẳng áp.
Quá trình 3: Đẳng tích đưa lượng khí trở về trạng thái ban đầu.
a. Tính áp suất sau quá trình đẳng nhiệt?
b. Tính nhiệt độ sau quá trình đẳng áp?
c. Vẽ đường biểu diễn chu trình trong hệ tọa độ POT, VOT, POV?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường đẳng nhiệt trong hệ PV

trong hệ toạ độ PV đường đẳng nhiệt có dạng gì?
A. hypebol B.đường thẳng vuông góc với trục V
C.Parabol C.Đường thẳng vuông góc với trục P

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình đẳng nhiệt

quá trình đẳng nhiệt là quá trình có
A. P= const B . V= const C. T= const D. m = const

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về động vật đẳng nhiệt

Thế nào là động vật đẳng nhiệtt? Lấy ví dụ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính áp suất ban đầu của khí

Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6 lít đến 4 lít, áp suất khí tăng thêm 0,75at. Áp suất ban đầu của khí là:
A.0,5 at B.1 at C.1,75 at D.1,5 at

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính áp suất khí

Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6 lít đến 4 lít, áp suất khí tăng thêm 0,75at. Áp suất ban đầu của khí là:
A.1,75 at B.1 at C.0,5 at D.1,5 at< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay