đảng quốc đại

1 kết quả phù hợp trong mục đảng quốc đại
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến Cách mạng Tháng Hai 1917 ở Nga

Câu 1 (2,5 điểm): Vai trò của Đảng Quốc Đại trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
Câu 2 (6,5 điểm): Những đặc điểm chủ yếu của diễn biến Cách mạng Tháng Hai 1917 ở Nga?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay