đẳng thức lượng giác

27 kết quả phù hợp trong mục đẳng thức lượng giác
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác

Chứng minh:a) với b) với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về đường trung tuyến tam giác

Giải bất phương trình: Các đường trung tuyến của tam giác tương ứng bằng Tính các cạnh của tam giác và chứng minh rằng góc nhỏ hơn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhờ mọi người xem giùm bài BĐT

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn.Chứng minh: tanA+tanB+tanCgeq3(tan(A/2)+tan(B/2)+tan(C/2))

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác bất kỳ với góc ở đỉnh là đều nhọn. Chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bất đẳng thức lượng giác

Chứng minh rằng : ta có khi nào xảy ra dấu bằng ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bất đẳng thức lượng giác

Cho .Chứng minh rằng: a. b. .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam giác ABC với 3 góc đều nhọn

Cho tam giác với góc đều nhọn.. Chứng minh rằng . Bất đẳng thức trên còn đúng không nếu tam giác vuông. Vì sao.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường chéo hình hộp chữ nhật

Cho là ba góc tạo bởi đường chéo hình hộp chữ nhật với ba cạnh xuất phát từ một điểm. Chứng minh:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

.Chứng minh rằng:

Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

.Chứng minh rằng:

Cho .Chứng minh rằng:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng:

Cho . Chứng minh rằng: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Cho tam giác bất kỳ với góc ở đỉnh là . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Cho Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

suy ra phương trình sau có và chỉ có một nghiệm:

Cho tam giác góc thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: Từ đó suy ra phương trình sau có và chỉ có một nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Chứng minh rằng với mọi .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chưng minh rằng:

Chưng minh rằng:


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay