Đẳng thức

748 kết quả phù hợp trong mục Đẳng thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

a) Thực hiện phép tính:

Resized Image
b) Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng thức sau:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các giá trị lượng giác

1) Tính các giá trị lượng giác của gócResized Image biết

Resized Image
2) Chứng minh rằng:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các số tự nhiên thỏa mãn đẳng thức

Tìm giá trị lớn nhất của :
Resized Image
Tìm các số tự nhiên a, b, c ( Resized Image ) thỏa mãn đẳng thức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đơn giản và tính giá trị biểu thức

Câu 1: Giải bất phương trình sau:
Resized Image
Câu 2: 1).Đơn giản và tính giá trị biểu thức:

Resized Image
Chứng minh đẳng thức sau
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 306
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm cực trị

Có nhiều cách giải, sau đây là hướng dẫn:

Dễ chứng minh frac{1}{x}+frac{1}{y}geq frac{4}{x+y} bằng phép biến đổi tương đương (chú ý điều kiện x, y là 2 số thực dương).

(Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x=y)

Do đó: Ageq frac{4}{1}=4 (Vì 0< x+yleq 1)

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 4 khi và chỉ khi x=y=frac{1}{2}.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đơn giản biểu thức

Câu 1: Giải bất phương trình sau:
Resized Image
Câu 2: 1).Đơn giản và tính giá trị biểu thức:

Resized Image
2).Chứng minh đẳng thức sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức

1. Cho phương trình:
Resized Image

Tùy theo giá trị của m hãy khảo sát sự tồn tại và dấu các nghiệm của phương trình trên.

2: Với Resized Image thỏa mãn 2x-9y=5
CMR:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về 3 số thực dương

Bài 1:
Cho tam giác ABC đều cạnh a. Hai điểm M,N biến thiên trên AB,AC sao cho
Resized Image
Chứng minh rằng chu vi tam giác AMN không đổi
bài 2:
Cho a,b,c là 3 số thực dương
Chứng minh rằng
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức

Bài 1:
Giải bất phương trình sau:
Resized Image
Bài 2:

Resized Image
Chứng minh rằng:
Resized Image
Bài 3:
Tìm m để pt sau có nghiệm:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Bài 1 (2 đ): Giải các phương trình, bất phương trình sau :

Resized Image

Bài 2: ( 3 đ)

Resized Image

Tính P + Q .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức

Chứng minh rằng.
a)
Resized Imagevới mọi a, b là các số dương
b)
Resized Image
với a, b, c là các số dương
c)
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình- toán 10

Bài 1:Giải bất phương trình sau:

Resized Image
Bài 2:
Cho
Resized Image

Chứng minh rằng:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các cặp số nguyên

Tìm tất cả các cặp số nguyên (x; y) thoả mãn đẳng thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

a) Chứng minh rằng :

Resized Image
b) Tìm tập xác định của hàm số
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Các số a,b,c thoả mãn điều kiện
Resized Image
.Chứng minh bất đẳng thức:
Resized Image
.Đẳng thức xảy ra khi nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

1. Giải hệ phương trình:
Resized Image

2. Chứng minh rằng nếu a, b, c là các số thoả mãn các bất đẳng thức:

Resized Image
Thì
Resized Image
< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 38 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay