Đẳng thức

748 kết quả phù hợp trong mục Đẳng thức
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Giả sử Chứng minh rằng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Cho Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Đặt: Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Cho Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Chứng minh rằng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Cho: Chứng minh rằng :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

a,b,c>0 Chứng minh rằng

Cho .Chứng minh rằng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Chứng minh rằng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam giác ABC với 3 góc đều nhọn

Cho tam giác với góc đều nhọn.. Chứng minh rằng . Bất đẳng thức trên còn đúng không nếu tam giác vuông. Vì sao.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Cho Chứng minh rằng:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

a,b,c>0 Chứng minh rằng

Cho thỏa mãn: Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam giác ABC nội tiếp Chứng minh rằng

Cho tam giác nội tiếp đường tròn . Chứng minh rằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam giác ABC Chứng minh rằng với mọi điểm M ta có

Cho tam giác . Chứng minh rằng với mọi điểm ta có:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ít nhất có 1 bất đẳng thức đúng

Chứng minh rằng trong bất đẳng thức sau đây ít nhất có bất đẳng thức đúng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với a là số thực không âm thì

Chứng minh rằng với là số thực không âm thì:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với n nguyên dương, ta có

Chứng minh rằng với nguyên dương, ta có:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

n số thực thuộc đoạn [0,1]$ Chứng minh rằng

Cho số thực thuộc đoạn . Chứng minh rằng ta luôn có bất đẳng thức:


< Lùi ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 38 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay