Đẳng thức

748 kết quả phù hợp trong mục Đẳng thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Cho .Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất đẳng thức

Cho hai số thỏa mãn điều kiện , chứng tỏ rằng:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bất đẳng thức Cô si

Cho Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki

Cho: Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất đẳng thức

Cho số dương thỏa mãn: với .Tìm để: nhỏ nhất ( tính theo )
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bất đẳng thức trong tam giác

Cho cạnh của một tam giác bất kỳ, là diện tích.Hãy tìm số thực nhỏ nhất thỏa mãn:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài toán về chứng minh đẳng thức

Cho là những số dương khác , chứng minh rằng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh Bất đẳng thức Cô si

Cho số dương Chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Giả sử , chứng minh.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức Cô si

Chứng minh rằng với mọi cặp số ta luôn có bất đẳng thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số

Giải phương trình: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác bất kỳ với góc ở đỉnh là đều nhọn. Chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki

là 3 góc dương thỏa mãn điều kiện Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác đều

Cho thỏa mãn: . Chứng minh tam giác đều.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 38 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay