Đẳng thức

748 kết quả phù hợp trong mục Đẳng thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất đẳng thức

giả sử với dương .Chứng minh :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất đẳng thức

Không dùng máy tính so sánha) b) với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Cho a và b là hai số thực thỏa mãn Chứng minh rằng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bất đẳng thức lượng giác

Chứng minh rằng : ta có khi nào xảy ra dấu bằng ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Không dùng máy tính, so sánh

Không dùng máy tính so sánh:a) b) ( nguyên dương)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Cho dương và . Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất đẳng thức

Cho . Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Cho .Chứng minh rằng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất đẳng thức

Với là số nguyên dương lẻ không nhỏ hơn . Chứng minh rằng với mọi ta luôn có:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức

Chứng minh rằng nếu thì:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất đẳng thức tam giác

Cho chứng minh rằng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Chứng minh với mọi :a)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bất đẳng thức tổ hợp

Chứng minh rằng với .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tổ hợp

Chứng minh rằng: với


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 38 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay