dao động điều hòa

68 kết quả phù hợp trong mục dao động điều hòa
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính biên độ của dao động

Một con lắc lò xo khối lượng không đáng kể, có độ dài ban đầu l_{0} = 25cm và độ cứng k =100N/m. Đầu trên 0 của lò xo được giữ cố định, người ta treo vào đầu dưới 1 vật có khối lượng
m =100g.
1, Tìm độ dài lò xo khi treo vật.
2, chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới.
a, viết phương trình dao động của vật. Biết trong quá trình dao động vật có vận tốc cực đại v_{max} = 126,5 cm/s, cho g =10m/s2.
b, Nếu có vật khác cùng tham gia dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với vật trên và có phương trình dao động là x2 = 3 cos( t) cm thì dao động tổng hợp có biên độ là bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Một chất điểm dao động điều Hoà với biên độ A=5cm, ck T. Trong khoảng tv 10T/3 quãng đường lớn nhất mà chất điểm đi đc là

Một chất điểm dao động điều Hoà với biên độ A=5cm, ck T. Trong khoảng tv 10T/3 quãng đường lớn nhất mà chất điểm đi đc là

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính hiệu pha của hai dao động

Hai chất điểm dao động điều hoà dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox, cạnh nhau, với cùng biên độ và tần số. Vị trí cân bằng của chúng xem như trùng nhau (cùng toạ độ).

Biết rằng khi đi ngang qua nhau, hai chất điểm chuyển động ngược chiều nhau và đều có độ lớn của li độ bằng một nửa biên độ. Hiệu pha của hai dao động này có thể là giá trị nào sau đây:

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập Vật lý về Một vật dao động điều hoà

Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T và biên độ A.

Tốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính lực đàn hồi của lò xo

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương
thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng
đứng chiều dương hướng xuống, gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí
cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2 và 2π = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ
khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là
A. 7/30 s. B. 4/15 s. C. 3/10 s. D. 1/30 s.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về động năng biến thiên

Một vật dao động điều hòa với phương trình : x=5cosleft ( 2pi t+frac{pi }{2} 
ight )cm. Động năng của vật biến thiên với chu kỳ là
A. 0,5s B. 2s C. 0,25s D. 1s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về tốc độ của vật

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=5cospi t (cm). Tốc độ của vật có giá trị cực đại là bao nhiêu ?
A. -5pi cm/s B. 5pi cm/s C.5 cm/s D. frac{5}{pi} cm/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính biên độ dao động tổng hợp

Hai dao động điều hòa:x_{1}=A_{1}cosleft ( omega t+varphi _{1} 
ight )x_{2}=A_{2}cosleft ( omega t+varphi _{2} 
ight ) Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt giá trị cực đại khi:
A. φ2 - φ1 = 2kπ B. φ2 - φ1 = (2k + 1)π/2
C. φ2 - φ1 = π/4 D. φ2 - φ1 = (2k + 1)π

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính vật dao động điều hòa

Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=6cosleft ( 4pi t+frac{pi}{2} 
ight )cm vận tốc của vật tại thời điểm t = 7,5s là.
A. v = 0 B. v = 75,4cm/s C. v = -75,4cm/s D. V = 6cm/s.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cơ năng trong dao động điều hòa

Một chất điểm khối lượng m = 100g, dao động điều điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = 4cos(2t) (x:cm,t:s). Cơ năng trong dao động điều hoà của chất điểm là
A. E = 3200J. B. E = 3,2J. C. E = 0,32J. D. E = 0,32mJ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tần số của con lắc lò xo

Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật
A. tăng lên 4 lần. B. giảm đi 4 lần. C. tăng lên 2 lần. D. giảm đi 2 lần.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chu kì dao động của chất điểm

Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x=5cos(2πt)cm, chu kỳ dao động của chất điểm là
A. T = 1s. B. T = 2s. C. T = 0,5s. D. T = 1Hz.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về dao động điều hòa

Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi
A. lực tác dụng đổi chiều. B. lực tác dụng bằng không.
C. lực tác dụng có độ lớn cực đại. D. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

li độ của điểm

Một vật dao động điều hòa với chu kì dao động là T=2,5s. Ở thời điểm t_{o}=0, con lắc qua VTCB, theo chiều âm của trục hoành, với vận tốc v_{o}=12,5cm/s. Coi quỹ đạo của quả nặng là thẳng. Phương trình dao động nào sau đây là đúng?
A. x=5cosleft ( 0,8pi t 
ight )(cm) B. x=5sqrt{2}cosleft ( 2,5 t 
ight-pi )(cm)
C. x=5cosleft (0,8pi t 
ight+pi/2 )(cm) D. x=5cosleft ( 2,5 t 
ight+pi )(cm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

biểu thức dao động điều hòa

Gốc thời gian được chọn vào thời điểm nào nếu phương trình dao động của một dao động điều hoà có dạng x=Acosleft ( omega t+frac{pi}{2} 
ight )
A.Lúc chất điểm có li độ x=+A B.Lúc chất điểm có li độ x=-A
C.Lúc chất điểm đi qua VTCB theo chiều dương
D.Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thế năng của con lắc đơn

Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc alpha _{o}. Thế năng của con lắc bằng động năng của nó tại vị trí có:
A. alpha =pm frac{1}{2sqrt{2}}alpha _{o} B. alpha =pm frac{1}{2}}alpha _{o} C. alpha =pm frac{1}{4}}alpha _{o} D. alpha =pm frac{alpha _{o}}{sqrt{2}}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động của con lắc lò xo

Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều hoà. Nếu khối lượng m = 200 g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Để chu kì con lắc là 1 s thì khối lượng m bằng
A. 200 g. B. 100 g. C. 50 g. D. 800 g.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phương trình dao động điều hòa

Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng x=8cosleft ( 2pi t+frac{pi}{2} 
ight )cm. Nhận xét nào sau đây về dao động điều hòa trên là sai?
A. Sau 0,5 giây kể từ thời điểm ban vật lại trở về vị trí cân bằng.
B. Lúc t = 0, chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
C. Trong 0,25 (s) đầu tiên, chất điểm đi được một đoạn đường 8 cm.
D. Tốc độ của vật sau frac{3}{4}s kể từ lúc bắt đầu khảo sát, tốc độ của vật bằng không.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động điều hòa

Một vật dao động điều hoà với biên độ A, chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có x=-frac{A}{2} đến vị trí có x=+frac{A}{2} là :
A. frac{1}{2}T B. frac{1}{12}T C. frac{1}{4}T D. frac{1}{6}T

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

biểu thức tính thế năng

Biểu thức tính thế năng của một vật dao động điều hòa:
A. E=frac{1}{2}KA^{2} B. E=frac{1}{2}kx^{2} C.E=frac{1}{2}momega^{2}A D. E=frac{1}{2}momega^{2}A^{2}< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay