Đạo hàm cấp cao

20 kết quả phù hợp trong mục Đạo hàm cấp cao
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm cấp n cuả các hàm số

Tìm đạo hàm cấp cuả các hàm sốa) b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm cấp n

Cho hàm số: .Tính đạo hàm cấp của hàm số.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bài tập Hàm số mũ

Cho hàm số : Tính đạo hàm cấp của hàm số .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình mũ

Tính y^{n} = frac{x^{2}+1}{x^{2}-11}

mọi người giải giúp hộ mí

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm theo cấp đã cho của hàm số sau

Tính đạo hàm theo cấp đã cho của hàm số sau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm cấp bốn của các hàm số sau

Tìm đạo hàm cấp bốn của các hàm số sau:a) b) .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bằng phương pháp quy nạp

Chứng minh bằng phương pháp quy nạp, với mọi *, ta có:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm cấp đã chỉ ra tương ứng của hàm số

Tìm đạo hàm cấp đã chỉ ra tương ứng của hàm số:a) ; tìm .b) ; tìm .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm cấp cao

Cho hàm số: .a) Chứng minh rằng: .b) Tìm với .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm của hàm số

Tìm đạo hàm cấp của hàm số: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm số cấp n của hàm số

Tính đạo hàm số cấp của hàm số:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm cấp n

Cho hàm số : Tính đạo hàm cấp của hàm số :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm cấp n

Cho hàm số : Tính đạo hàm cấp của hàm số.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hàm số Tính đạo hàm cấp n

Cho hàm số : .Tính đạo hàm cấp của hàm số.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh:

Các hàm số có đạo hàm cấp ba . Chứng minh:a) .b) .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ rằng

Cho hàm số . Chứng tỏ rằng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm số cấp n của hàm số:

Tính đạo hàm số cấp của hàm số:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm theo cấp đã cho của các hàm số sau

Tính đạo hàm theo cấp đã cho của các hàm số sau:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm cấp n cuả các hàm số

Tìm đạo hàm cấp cuả các hàm sốa) b) c)


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay