Đạo hàm cấp hai

10 kết quả phù hợp trong mục Đạo hàm cấp hai
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải giúp bài về đạo hàm cấp 2

Chứng tỏ rằng hàm số , trong đó là các hằng số tùy ý, thỏa mãn phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp giá trị của f'(x)

Cho . Tìm tập hợp giá trị của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn các biểu thức sau

Rút gọn các biểu thức sau : a) .b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm theo cấp đã cho của hàm số sau:

Tính đạo hàm theo cấp đã cho của hàm số sau:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh

Cho .Chứng minh .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính

a) . Tính . b) . Tính .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính

Tính biết rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính

Tính biết rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số

Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

Tìm đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:a) b)


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay