Đạo hàm của hàm hợp

5 kết quả phù hợp trong mục Đạo hàm của hàm hợp
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm của các hàm số sau

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm của các hàm số

Tìm đạo hàm của các hàm số saua) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm của hàm số sau

Tìm đạo hàm của các hàm số saua) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của hàm hợp

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ rằng

a)Chứng tỏ rằng nếu thì b)Sau đó tính :


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay