Đạo hàm của hàm số lượng giác

9 kết quả phù hợp trong mục Đạo hàm của hàm số lượng giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm các hàm số

Tìm đạo hàm các hàm số sau đây:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm các hàm số sau đây

Tính đạo hàm các hàm số sau đây:a) b) c) d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm cấp n

Cho hàm số: .Tính đạo hàm cấp của hàm số.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm

Cho . Tính . Giải phương trình . Tìm điều kiện của để phương trình có nghiệm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm của hàm số:

Tìm đạo hàm của hàm số: .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Chứng minh rằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Cho . Tính . Giải phương trình . Tìm điều kiện của để phương trình có nghiệm


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay