Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm

18 kết quả phù hợp trong mục Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hàm số

Chứng minh rằng hàm số không có đạo hàm tại điểm . Tại điểm hàm số có đạo hàm hay không?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của hàm số sau

Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số sau: tại
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm

Với là số nguyên dương, chứng minh rằng : a) b) c) với nguyên dương và .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhị thức Niu tơn

Với là số nguyên dương chứng minh rằng:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm

Dùng định nghĩa, tìm đạo hàm của hàm số tại điểm đã cho tương ứng:a) tại b) tại .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tính đạo hàm các hàm số

Dựa vào định nghĩa, tính đạo hàm của các hàm số tại điểm .a) tại b) tại .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm của các hàm số sau đây tại điểm cho tương ứng

Tìm đạo hàm của các hàm số sau đây tại điểm cho tương ứng:a) tại .b) tại .c) tại .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với n là số nguyên dương, chứng minh rằng

Với là số nguyên dương, chứng minh rằng :a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh ta có:

Chứng minh ta có: Suy ra đạo hàm của hàm số : tại điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để f(x) có đạo hàm tại điểm x = 0

Cho hàm số: Tìm để có đạo hàm tại điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh ta có :

Chứng minh ta có : Suy ra đạo hàm của hàm số : tại điểm


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay