Bài tập về đất mùn

2 kết quả phù hợp trong mục đất mùn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính nước ta

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính của nước ta và nêu nhận xét.
a. Đất feralit đồi núi thấp: 65 %
b. Đất mùn núi cao: 11%
c. Đất phù sa: 24%

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta

Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta là :
A. Fera rit . B. Phù xa . C. Đất mùn núi cao . D. Đất mặn .< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay