Dấu của nhị thức bậc

7 kết quả phù hợp trong mục Dấu của nhị thức bậc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về dấu của nhị thức bậc nhất

Lập bảng xét dấu các biểu thức sau đây:a) b)c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bỏ dấu giá trị tuyệt đối trong biểu thức của

Bỏ dấu giá trị tuyệt đối trong biểu thức của a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bỏ dấu trị tuyệt đối trong biểu thức của

Bỏ dấu trị tuyệt đối trong biểu thức của a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập bảng xét dấu các biểu thức sau:

Lập bảng xét dấu các biểu thức sau:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét dấu các biểu thức sau:

Xét dấu các biểu thức sau:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân tích rồi xét dấu:

Phân tích rồi xét dấu:a) b) c) d)


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay