Dấu của tam thức bậc hai

60 kết quả phù hợp trong mục Dấu của tam thức bậc hai
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2

Gỉa sử . Chứng minh phương trình: (1) có hai nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

1) Chứng minh đúng với 2) Tìm để đúng với 3) Giả sử , chứng minh: đúng với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để mỗi biểu thức sau luôn luôn dương

Tìm để mỗi biểu thức sau luôn luôn dương:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập về dấu của tam thức bậc hai sau

Cho số thực dương phân biệt Gọi Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của m thì phương trình có 2 nghiệm trái dấu

a) Với giá trị nào của thì phương trình có hai nghiệm trái dấu?b) Cho phương trình: trong đó là tham số, .Tìm để phương trình có hai nghiệm: + cùng dương;+ cùng âm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu nhau

Cho phương trình: (1)1) Tìm để phương trình đã cho có nghiệm2) Tìm để phương trình đã cho có nghiệm duy nhất3) Tìm để phương trình có hai trái dấu nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị tham số m

Cho phương trình bậc hai:a) Xác định giá trị tham số để hai nghiệm thỏa mãn điều kiệnb) Xác định giá trị tham số để hai nghiệm thỏa mãn điều kiện.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị m để hệ thức sau đây được thỏa mãn

Cho phương trình: a) Biện luận theo số nghiệm và dấu của các nghiệm của phương trình.b) Xác định giá trị để hệ thức sau đây được thỏa mãn:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm một hệ thức giữa các nghiệm

Cho tam thức bậc hai: a) Biện luận theo số nghiệm và dấu của các nghiệm của phương trình .b) Tìm một hệ thức giữa các nghiệm của phương trình , độc lập với tham số .c) Với giá trị nào của thì bất phương trình luôn được nghiệm với mọi ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt

Với giá trị nào của thì các phương trình sau có hai nghiệm âm phân biệt?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập phương trình chứa tham số

Với giá trị nào của thì các phương trình sau có hai nghiệm đều dương:.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về dấu của tam thức bậc hai

Cho là các số thực dương. Chứng minh có thể lấy làm độ dài các cạnh của một tam giác khi và chỉ khi: với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Dấu của tam thức bậc hai

Cho số thực dương phân biệt Gọi Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi giá trị của a và b trong ba số

Cho tam thức bậc : Chứng minh rằng với mọi giá trị của , trong ba số có ít nhất một số lớn hơn hoặc bằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để bất pt nghiệm đúng với mọi

Tìm để bất pt nghiệm đúng với mọi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình lượng giác cơ bản

Xác định tham số để phương trình: Có đúng bảy nghiệm khác nhau thuộc khoảng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để mọi nghiệm của bất phương trình

Xác định để mọi nghiệm của bất phương trình: (1)Cũng là nghiệm của bất phương trình: (2)


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay