dầu thô

1 kết quả phù hợp trong mục dầu thô
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vẽ biểu đồ sản lượng than, dầu thô

Cho bảng số liệu sau:
Sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng than, dầu thô và điện ở nước ta thời gian từ 1990- 2006
b) Nhận xét và giải thích nguyên nhân trên< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay