Bài tập về Dãy số giảm

8 kết quả phù hợp trong mục Dãy số giảm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của a để dãy số tăng giảm

a) Với giá trị nào của để dãy số tăng? giảm?b) Với giá trị nào của để dãy số tăng? giảm?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng bị chặn dưới bởi 1.

Cho dãy số xác định như sau: a) Chứng minh rằng bị chặn dưới bởi 1.b) Chứng minh rằng giảm. Suy ra bị chặn.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính tăng giảm của các dãy số u_{n} biết:

Xét tính tăng giảm của các dãy số biết:a) b) c) d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh dãy tăng và không bị chặn

Chứng minh dãy với tăng và không bị chặn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát tính đơn điệu và tính bị chặn của các dãy số

Khảo sát tính đơn điệu và tính bị chặn của các dãy số sau:a) b) xác định bởi .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bắt đầu từ chỉ số nào các số hạng của dãy

Bắt đầu từ chỉ số nào các số hạng của dãy thỏa mãn ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của a là dãy số tăng ? dãy số giảm

Với giá trị nào của thì dãy số với là dãy số tăng ? dãy số giảm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét tính đơn điệu của các dãy số sau :

Xét tính đơn điệu của các dãy số sau : a) b) c)


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay