dãy số tăng giảm bị chặn

1 kết quả phù hợp trong mục dãy số tăng giảm bị chặn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh dãy (Un) là dãy tăng và bị chặn

Un = 1/(n+1) + 1/(n+2) + 1/(n+3) +...+ 1/(2n) với mọi n >= 1< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay