Dãy số

88 kết quả phù hợp trong mục Dãy số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giới hạn của dãy số

Tính giới hạn của các dãy số sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức tổng quát của dãy số

1- Cho dãy số (un) được xác định:
Resized Image
a-Xác định u5, u7
b- Dãy số (vn) xác định như sau :
Resized Image
. Chứng minh dãy số (vn) là một cấp số nhân.
c- Lập công thức tổng quát của dãy số (un)
2- Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn
Resized Image
Hãy tính tổng của 348 số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
3- Giả sử các số 5x-y , 2x+3y , x+2y lập thành một cấp số cộng, các số
Resized Image
lập thành một cấp số nhân . Tìm x, y.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết số hạng tổng quát của một dãy số

Bài 1: Viết số hạng tổng quát của một dãy số tăng gồm tất cả các số nguyên dương mà mỗi số hạng của nó:
a) Đều chia hết cho 3
b) Chia cho 5 dư 2.
Bài 2: Cho dãy số
Resized Image
a) Chứng minh rằng
Resized Image
với mọi n ≥ 1
b) Hãy cho dãy số Resized Image bởi hệ thức truy hồi.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết số hạng đầu của dãy số

Viết 5 số hạng đầu của các dãy số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức tổng quát của dãy số

1- Cho dãy số (un) được xác định:Resized Image
a-Xác định u5, u7
b- Dãy số (vn) xác định như sau :

Resized Image
. Chứng minh dãy số ( Resized Image) là một cấp số nhân.
c- Lập công thức tổng quát của dãy số (un)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết 5 số hạng đầu của các dãy số

Bài 1: Viết 5 số hạng đầu của các dãy số sau:

Resized Image
Bài 2: Viết số hạng tổng quát của một dãy số tăng gồm tất cả các số nguyên dương mà mỗi số hạng của nó:
a) Đều chia hết cho 3
b) Chia cho 5 dư 2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh dãy (Un) là dãy tăng và bị chặn

Un = 1/(n+1) + 1/(n+2) + 1/(n+3) +...+ 1/(2n) với mọi n >= 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức truy hồi

Bài 1.Tính kết quả đúng với các tích sau:
1. M=2222255555 x 2222266666
2. N= 20032003 x 20042004.
Bài 2: Cho dãy số
Resized Image
với n=0, 1, 2, 3........
1.Tính 5 só hạng đầu.
2. Lập công thức truy hồi tính u_{n+1} theo u_{n}u_{n-1}.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn của dãy số

Cho dãy số (un) xác định bởi

Resized Image
Chứng minh rằng dãy số (un) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn của dãy số.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính 6 số hạng đầu tiên của dãy số.

Cho dãy số (un) xác định bởi:

Resized Image
a. Tính 6 số hạng đầu tiên của dãy số.
b. Chứng minh rằng
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh dãy số có giới hạn hữu hạn

Cho dãy số (un) được xác định bởi

Resized Image
Chứng minh rằng dãy số (un) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó..

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số

Ba số x+y,x-y,2x-y/2 theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đồng thời ba số x+4,1-y,-x-3y theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Tìm x,y.
Cho dãy số (u_{n} ) thoả mãn:

Resized Image. Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính tăng giảm của các dãy

2. Xét tính tăng giảm của các dãy số sau:
a) u_{n}=sqrt{n+1}+sqrt{n}
b) u^{n}=frac{n^{2}+1}{n}
c) u_{n}=frac{2^{n}-1}{2^{n}+1}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh với mọi số nguyên dương

a) CMR với mọi số nguyên dương n ta có:n(2n^{2}-3n+1) chia hết cho 6.
b) CMR dãy số (Un)=frac{8n+3}{3n+5} với là một dãy số bị chặn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn của dãy số

Tìm giới hạn:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn của dãy số

Tìm giới hạn của dãy số với số hạng tổng quát sau:a) với .b) .c) .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số

Một cấp số cộng có số hạng thứ ba bằng , số hạng thứ bằng . Tìm số hạng thứ của cấp số đó.


< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay