địa 10

7 kết quả phù hợp trong mục địa 10
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tên 10 thành viên thuộc khối EU

Câu 1
Nêu nguyên nhân hình thành, hệ quả của khu vực hoá kinh tế?
Câu 2
Kể tên 10 thành viên thuộc khối EU ( Liên minh Châu Âu)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhân tố ảnh hưởng sự phân bố nông nghiệp

a. (3,25 điểm) Nêu vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành sản xuất nông nghiệp?
b. (0,75điểm) Hãy giải thích tại sao ở các nước phát triển, nông nghiệp đang mang dần tính chất công nghiệp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vận động tự quay của trục trái đất

a. (1 điểm) Vận động tự quay quanh trục của trái đất đã sinh ra những hệ quả địa lý nào? hãy trình bày những hệ quả đó.
b. (1 điểm) Một điện tín đánh từ Huế (Việt Nam – múi giờ số 7)lúc 7 giờ ngày 20/4/2008, một giờ sau trao cho người nhận tại Oasintơn (Hoa Kỳ – múi giờ số 19).Hỏi người nhận vào thời điểm nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh giao thông đường sắt và đường oto

Hãy so sánh những ưu điểm và nhược điểm của giao thông đường sắt và đường ôtô.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm cơ cấu dân số theo độ tuổi

Cơ cấu dân số theo độ tuổi là gì ? Nêu thuận lợi và khó khăn của cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ ? đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của 3 kiểu tháp tuổi

Tháp tuổi là gì? Nêu đặc điểm của ba kiểu tháp tuổi :kiểu mở rộng ,thu hẹp, ổn định< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay