địa hình Bắc Mĩ

2 kết quả phù hợp trong mục địa hình Bắc Mĩ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ

Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Theo chiều kinh tuyến, địa hình Bắc Mĩ chia làm mấy khu vực

Theo chiều kinh tuyến, địa hình Bắc Mĩ chia làm mấy khu vực?
a. 1 khu vực c. 3 khu vực
b. 2 khu vực d. 4 khu vực.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay