địa hình châu á

4 kết quả phù hợp trong mục địa hình châu á
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quan hệ địa hình và sông ngòi Châu á

Chứng minh đặc điểm sông ngòi Châu á. Phản ánh rõ nét đặc điểm địa hình, khí hậu Châu á.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm địa hình Châu á.

Trình bày đặc điểm địa hình Châu á. Đặc điểm địa hình ảnh hưởng đến sông ngòi Châu á như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của địa hình,của Nam Á .

Hãy nêu đặc điểm của địa hình,của Nam Á .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm địa hình và khoáng sản của Châu Á

Trình bày đặc điểm địa hình và khoáng sản của Châu Á ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay