địa hình

23 kết quả phù hợp trong mục địa hình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm địa hình châu Phi

Trình bày đặc điểm địa hình của châu Phi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Địa hình của khu vực bắc mỹ

Bắc Mỹ có mấy khu vực địa hình? Nêu đặc điểm từng khu vực địa hình đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí hậu đặc trưng vùng Đông Bắc Bắc Bộ

Hãy xác định phạm vi và nêu những đặc trưng cơ bản về địa hình, khí hậu, tài nguyên và những hạn chế của miền địa lí tự nhiên: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ

Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm địa hình đồi núi nước ta

Nêu đặc điểm địa hình đồi núi nước ta?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm địa hình của khu vực Nam á

Phân tích đặc điểm địa hình của khu vực Nam á.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các loại định hình chính của châu Âu

Trình bày sự phân bố các loại định hình chính của châu Âu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Địa hình Nam Mỹ với bắc Mỹ

So sánh đặc điểm địa hình Nam Mỹ với đặc điểm địa hình bắc Mỹ ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Địa hình khí hậu của đất liền và hải đảo

So sánh sự khác nhau về địa hình và khí hậu của phần đất liền và hải đảo của khu vực Đông Á ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của địa hình nước ta

Đặc điểm chung của địa hình nước ta ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quan hệ địa hình và sông ngòi Châu á

Chứng minh đặc điểm sông ngòi Châu á. Phản ánh rõ nét đặc điểm địa hình, khí hậu Châu á.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm địa hình Châu á.

Trình bày đặc điểm địa hình Châu á. Đặc điểm địa hình ảnh hưởng đến sông ngòi Châu á như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ

Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của địa hình,của Nam Á .

Hãy nêu đặc điểm của địa hình,của Nam Á .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí hậu miền Bắc nước ta

Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm địa hình và khoáng sản của Châu Á

Trình bày đặc điểm địa hình và khoáng sản của Châu Á ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần tự nhiên nước ta

Tại sao thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa? Tính chất này biểu hiện ở những thành phần tự nhiên nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ảnh hưởng của gió đến phân bố mưa

- Gió:
+ Gió thổi từ đại dương
ightarrow lục địa thường gây mưa nhiều
+ Gió mùa thường gây mưa nhiều, gió mậu dịch thường mưa ít, không mưa
+ Giớ Tây ôn đới, thường gây mưa nhiều cho khu vực Tây Âu, tây bắc Mĩ.
- Địa hình:
+ Ở sườn đón gió thường mưa nhiều, sườn khuất gió mưa ít hoặc không mưa
+ Cùng ở sườn đón gió: Càng lên cao mưa càng nhiều, tuy nhiên khi lên đến một độ cao nhất định thì lượng mưa lại giảm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhân tố ảnh hưởng tới ngành GTVT?

Nêu các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng tới ngành GTVT?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm địa hình châu Phi

Địa hình Châu Phi có đặc điểm gì? Dựa vào kiến thức đã học hãy cho biết vì sao Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay