địa hình

24 kết quả phù hợp trong mục địa hình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cơ bản địa hình nước ta.

Trình bầy đặc điểm cơ bản địa hình nước ta.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của địa hình châu Á

Hãy nêu các đặc điểm của địa hình châu Á ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu khu vực Đông Á

Nêu đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi và cảnh quan khu vực Đông Á? Ý nghĩa của các đồng bằng châu thổ khu vực này?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Theo chiều kinh tuyến, địa hình Bắc Mĩ chia làm mấy khu vực

Theo chiều kinh tuyến, địa hình Bắc Mĩ chia làm mấy khu vực?
a. 1 khu vực c. 3 khu vực
b. 2 khu vực d. 4 khu vực.< Lùi ... 1 2 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay