địa hình

23 kết quả phù hợp trong mục địa hình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cơ bản địa hình nước ta.

Trình bầy đặc điểm cơ bản địa hình nước ta.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của địa hình châu Á

Hãy nêu các đặc điểm của địa hình châu Á ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu khu vực Đông Á

Nêu đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi và cảnh quan khu vực Đông Á? Ý nghĩa của các đồng bằng châu thổ khu vực này?< Lùi ... 1 2 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay