địa lí

16 kết quả phù hợp trong mục địa lí
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

di tích lịch sử về hội an va my son

tại sao phố cổ hội an va di tich my son lại được UNESCO cong nhan la di san van hoa the gioi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Amazon

Con sông nào lớn nhất trên thế giới ? Và ai là người khám phá ra nó đầu tiên ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lịch sử quá khứ

khi nào khủng long bị tuyệt chủng ?

a) 5 triệu năm trước

b) 30 triệu năm trước

c) 65 triệu năm trước

d)2 tỷ năm trước

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

giờ , thời gian

Việt nam thuộc múi giờ thứ mấy ?

A)3 C)9 E)7 H)1

B)5 D)19 G)2 I)45

Y)6 K)25 L)12 M)24

N)30 O)8 P)67 Q)5

(CHỈ ĐƯỢC CHỌN MỘT ĐÁP ÁN DUY NHẤT)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Câu hỏi không ai biết về địa lí.

Mặt trời sinh ra từ bao giờ từ bao giờ ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Âm lịch và dương lịch

Sự khác nhau cơ bản giữa dương lịch và âm lich. tại sao cách mạng tháng 10 Nga lại tổ chức kỉ niệm vào ngày 7/11 hàng năm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách li trước hợp tử

Dạng cách li cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hóa tích lũy biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho thành phần kiểu gen sai khác nhau ngày càng nhiều:
A. Cách li trước hợp tử
B. Cách li sau hợp tử
C. Cách li di truyền
D. cách li địa lí

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình hình thành loài mới

Trong quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí, điều kiện địa lí là nhân tố
A. trực tiếp gây ra những biến đổi sinh lí trên cơ thể sinh vật.
B. chọn lọc những kiểu gen thích nghi.
C. không có vai trò gì đối với quá trình chọn lọc những kiểu gen thích nghi.
D. tạo ra các biến dị tổ hợp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vai trò của cách li địa lý

Theo hiện đại, sự cách li địa lí có vai trò
A. hạn chế giao phối tự do giữa các cá thể cùng loài.
B. tạo điều kiện gây ra những biến đổi kiểu hình ở sinh vật.
C. tác động chọn lọc làm biến đổi kiểu gen ở sinh vật.
D. nhân tố gây ra quá trình đột biến.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vai trò của cách li địa lí

Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Cách li địa lí duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.

B. Cách li địa lí trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.

C. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp

D. Cách li địa lí ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phân biệt các loại vi khuẩn

Người ta thường dùng tiêu chuẩn nào để phân biệt loài vi khuẩn này với loài vi khuẩn khác?
A. Tiêu chuẩn sinh lí, sinh hoá . B. Tiêu chuẩn hoá sinh, hình thái khuẩn lạc.
C. Tiêu chuẩn địa lí, sinh thái . D. Tiêu chuẩn cách li sinh sản.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nguyên nhân của cách li địa lí

Tại sao quá trình hình thành loài mới bằng cách li địa lí hay xảy ra đối với các loài động vật có khả năng phát tán mạnh?
A. Vì khả năng phát tán cao đã tạo điều kiện cho ĐV dễ hình thành nên các quần thể cách li nhau về địa lí dẫn đến
hình thành loài mới.
B. Vì ĐV biết di chuyển.
C. Vì ĐV có khả năng di chuyển tới những vùng địa lí khác nhau tạo nên những quần thể mới và hình thành loài mới
D. Vì TV không có khả năng di chuyển tới những vùng địa lí khác nhau.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vai trò của sự cách li địa lí

Câu nào dưới đây nói về vai trò của sự cách li địa lí trong quá trình hình thành loài là đúng nhất?
A. Không có sự cách li địa lí thì không thể hình thành loài mới.
B. Do cách li địa lí, CLTN và các nhân tố tiến hoá khác có thể làm cho tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể bị biến đổi lâu dần tạo thành loài mới.
C. Cách li địa lí luôn dẫn đến cách li sinh sản.
D. Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính dẫn đến phân hoá thành phần kiểu gen của các quần thể cách li

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hình thành bằng cách li địa lí

Hình thành loài mới bằng dạng nào sau đây chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp?
A. Cách li địa lí. B. Cách li tập tính. C. Cách li sinh thái. D. Lai xa kèm đa bội hoá

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phát biểu về nòi sinh học

Nhóm quần thể kí sinh trên loài vật chủ xác định hoặc trên những phần khác nhau của cơ thể vật chủ gọi là
A. Nòi địa lí B. Nòi sinh học C. Nòi sinh thái D. Quần thể giao phối< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay