địa lý 10

27 kết quả phù hợp trong mục địa lý 10
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhóm nước phát triển và đang phát triển

Trình bày sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH của các nhóm nước phát triển và đang phát triển?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế

Câu 1
Biểu hiện, hệ quả của xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế?
Câu 2
Kể tên các thành viên thuốc khối ASEAN ( Hiệp hội các nước Đông Nam á)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học

Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền KT – XH trên thế giới?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điểm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung

Câu 1: So sánh sự khác nhau giữa điểm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung. (2,0 điểm)
Câu 2: Nêu cơ cấu của ngành dịch vụ. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ. (2,0 điểm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của nghành công nghiệp

Câu 1: Hãy nêu vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp.(2,0 điểm)

Câu 2: Vì sao nước ta chọn ngành CNSX hàng tiêu dùng để tiến hành công nghiệp hóa? (2,5 điểm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP

Câu 1(3 điểm)
Phân tích những nhân tố Kinh tế- xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp.
Câu 2(4 điểm):
Cho bảng số liệu:
Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước trên Thế giới năm 2005
Đơn vị:%

Resized Image
a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước trên Thế giới năm 2005.
b. Nhận xét và giải thích về sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước trên Thế giới năm 2005.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm sinh quyển

Câu 1: 3 diểm
Sinh quyển là gì ? Trình bày vai trò của sinh quyển ?
Câu 2 : 2 điểm
Nêu khái niệm quy luật địa đới ? Phân tích nguyên nhân của quy luật địa đới ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhân tố ảnh hưởng đến nghành dịch vụ

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ? Em hãy cho ví dụ để chứng minh?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phân bố của sinh vật

Câu 1 :Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát và phân bố của sinh vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm sản xuất nông nghiệp

Phân tích những đặc điểm sản xuất nông nghiệp. Theo em đặc điểm nào là quan trọng nhất?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm cơ cấu nền kinh tế

Cơ cấu nền kinh tế là gì? Vẽ sơ đồ thể hiện các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cơ bản điều kiện tự nhiên của Nhật Bản

Trình bày những đặc điểm cơ bản về điều kiện tự nhiên của Nhật Bản?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phân bố mưa trên Trái Đất theo vĩ độ

Trình bày sự phân bố mưa trên Trái Đất theo vĩ độ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ảnh hưởng của gió đến phân bố mưa

- Gió:
+ Gió thổi từ đại dương
ightarrow lục địa thường gây mưa nhiều
+ Gió mùa thường gây mưa nhiều, gió mậu dịch thường mưa ít, không mưa
+ Giớ Tây ôn đới, thường gây mưa nhiều cho khu vực Tây Âu, tây bắc Mĩ.
- Địa hình:
+ Ở sườn đón gió thường mưa nhiều, sườn khuất gió mưa ít hoặc không mưa
+ Cùng ở sườn đón gió: Càng lên cao mưa càng nhiều, tuy nhiên khi lên đến một độ cao nhất định thì lượng mưa lại giảm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất

Nêu đặc điểm cấu tạo của lớp vở Trái Đất?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khu vực mặt trời lên thiên đỉnh 1 lần

Em hãy cho biết khu vực nào trên trái đất mỗi năm mặt trời lên thiên đỉnh 1lần, khu vực nào 2 lần

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm của Phong hóa hóa học

Trình bày khái niệm,nguyên nhân, kết quả của phong hóa hóa học.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm thị trường thế giới

Đặc điểm thị trường thế giới?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về thị trường, hàng hóa,

Nêu các khái niệm về thị trường, hàng hóa, vật ngang giá?< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay