địa lý 10

27 kết quả phù hợp trong mục địa lý 10
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của ngành dịch vụ

Nêu 2 vai trò của ngành dịch vụ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhân tố hình thành nên đất

Đất được hình thành do tác động của các nhân tố nào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm phong hóa

Phong hóa là gì ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các khái niệm về vũ trụ, hệ mặt trời

Vũ trụ là gì ? Hệ mặt trời là gì ?
Em có hiểu biết gì về trái đất trong hệ mặt trời ? Tại sao trái đất lại có sự sống ?< Lùi ... 1 2 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay