địa lý 11

44 kết quả phù hợp trong mục địa lý 11
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi

Câu 1: (6 điểm) Trình bày sự khác biệt của ba vùng tự nhiên trên lãnh thổ rộng lớn của Hoa kì? Cho biết những thuận lợi đối với việc phát triển kinh tế của từng vùng.
Câu 2 . (4 điểm)
Cho bảng số liệu cơ cấu nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển
thời kỳ 2000-2005

Resized Image
a,Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển thời kỳ 2000-2005
b,Từ biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét về cơ cấu nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển thời kỳ 2000-2005.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

6 nước thành viên ban đầu của EU.

Câu1
a. Kể tên 6 nước thành viên ban đầu của EU.
b. Trình bày mục đích và thể chế của EU.
c. Mục đích việc EU sử dụng đồng tiền chung.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ

Cho bảng số liệu: ( đơn vị : triệu người)

Resized Imagea. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất so sánh dân số của LB Nga qua các năm.
b. Qua biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét về sự thay đổi dân số của liên bang Nga. Hậu quả của sự thay đổi đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm vị trí địa lí của Hoa Kì

a. Hãy nêu đặc điểm vị trí địa lí của Hoa Kì
b. Vị trí địa lí của Hoa kì có những thuận lợi gì trong quá trình phát triển kinh tế?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất nhập khẩu

Cho bảng số liệu sau
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: tỉ USD)

Resized Image

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.
b. Nhận xét hoạt động xuất, nhập khẩu của Nhật Bản.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kể tên các nước Đông Nam Á

a. Kể tên và thủ đô các nước Đông Nam Á .
b. Trình bày mục tiêu, cơ chế hợp tác của ASEAN? Lấy ví dụ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoàn cảnh kí kết hiệp ước Giáp Tuất 1974

Hiệp ước Gíap Tuất ( 1874) giữa Pháp và triều đình nhà Nguyễn kí kết trong hoàn cảnh nào ? Nêu nội dung và nhận xét?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chính về địa lý Hoa Kì

Cõu 1 (2 điểm)
Trình bày những đặc điểm chính về vị trí địa lý của Hoa Kì, vị trớ địa lý của Hoa Kì có thuận lợi gì cho phỏt triển kinh tế ?
Cõu 2: (3 điểm)
Khái niệm liên kết vựng châu Âu. Làm rừ những lợi ích của việc liên kết vựng Ma-xơ Rai-nơ, qua đó cho biết ý nghĩa của việc phỏt triển các liên kết vựng trong Liên minh châu Âu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cảnh quan tự nhiên chính của Châu Phi.

Hãy nêu các cảnh quan tự nhiên chính của Châu Phi. Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác và bảo vệ tự nhiên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Mục tiêu hợp tác của ASEAN

Hãy cho biết mục tiêu hợp tác của ASEAN ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế hợp tác ASEAN

ASEAN được hợp tác theo những cơ chế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguy đe dọa đến hòa bình thế giới

Nguy cơ lớn nhất đe dọa đến hòa bình thế giới là:
A.Sự cạnh tranh kinh tế gay gắt giữa các quốc gia
B. Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo và nạn khủng bố
C.Mối quan hệ bất bình đẳng giữa nước giàu và nước nghèo
D. Nạn buôn bán hàng lậu xuyên quốc gia

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tổ chức kinh tế viết tắt là EU

EU là chữ viết tắt của tổ chức kinh tế nào?
A. Cộng đồng kinh tế châu Âu B. Liên minh châu Âu
C. Cộng đồng châu Âu D. Liên minh kinh tế châu Âu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm dân cư- xã hội Trung Quốc

Đặc điểm dân cư- xã hội Trung Quốc:

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ô-xtrâylia nước có nền công nghiệp phát triển cao

Hãy chứng tỏ rằng Ô-xtrâylia là nước có nền công nghiệp phát triển cao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

MỤC ĐÍCH, THỂ CHẾ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU

MỤC ĐÍCH, THỂ CHẾ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU, LỢI ÍCH SỬ DỤNG ĐỒNG TIỀN CHUNG.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

EU LÀ TRUNG TÂM KINH TẾ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI?

CHỨNG MINH EU LÀ TRUNG TÂM KINH TẾ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN HOA KÌ

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN HOA KÌ TẠO NHỮNG THUẬN LỢI NÀO CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới hiện nay

Trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới hiện nay thuộc khu vực:
A. Bắc Mỹ B. Trung Đông C. Nam Mỹ D. Châu Phi

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm kinh tế các nước Mĩ La tinh

Đặc điểm cơ bản của kinh tế các nước Mĩ La tinh là:

A. Tăng trưởng thiếu ổn định
B. Nợ nước ngoài lớn
C. Đang tiến hành cải cách theo hướng tự chủ
D. Tất cả các đáp án trên.< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay