địa lý 12

49 kết quả phù hợp trong mục địa lý 12
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển dịch GDP ở đồng bằng sông Hồng.

Tại sao phảI có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng? Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu GDP ở đồng
bằng sông Hồng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thị hiện lượng mưa

Cho bảng số liệu sau:

Resized Image
a.vễ biểu đồ thể hiện lượng mưa ,lượng bốc hơI,cân bằng ẩm của Hà Nội,Huế,tp.HCM.
b.Qua biểu đồ so sánh và giải thích sự khác nhau về lượng mua,lượng bốc hơI ,cân bằng ẩmcủa 3 địa điểm trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự phân bố các cây công nghiệp nước ta

Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:
a.nêu các vùng có tỉ lệ diện tích trồng cây công nghiệpp so với tỏng diện tích gieo trồng đã sử dụngở các mức:dưới10%,từ10%-20%,trên
50%.
b.Nêu sự phân bố các cây công nghiệp chủ yếu ở nước ta hiện nay.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập địa lý 12

Chứng minh rằng: giai đoạn Tân kiến tạo là giai đoạn tiếp tục hoàn thiện các điều kiện tự nhiên, làm cho đất nước ta có diện mạo và đặc điểm tự nhiên như hiện nay.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm vùng núi Trường Sơn Bắc.

Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự đứt gãy tự nhiên trên lãnh thổ nước ta

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học. Hãy:
a. Kể tên một số đứt gãy tự nhiên trên lãnh thổ nước ta.
b. Hãy cho biết lãnh thổ nước ta tiếp giáp những quốc gia nào trên đất liền, trên biển.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trình bày hoạt động của gió mùa Đông Bắc

Trình bày hoạt động của gió mùa Đông Bắc và ảnh hưởng của nó đến thiên nhiên nước ta.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện

Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn của nước ta thời kì 1990- 2005 (Đơn vị %)

a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn của nước ta thời kì 1990-2005
b) Nhận xét và giải thích về sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn của nước ta thời kì trên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện trạng phát triển cây công nghiệp

Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản Ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thế mạnh của thủy điện của tây nguyên

Hãy chứng minh rằng thế mạnh về thuỷ điện của Tây Nguyên đang được phát huy và điều này sẽ là động lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của vùng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự phân hoá lãnh thổ của ngành công nghiệp

Dựa vào Át lát Việt Nam- Trang CN chung và hiểu biết của bản thân, hãy:
a) Chứng minh sự phân hoá lãnh thổ của ngành công nghiệp ở nước ta.
b) Giải thích vì sao đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có mức độ tập trung CN theo lãnh thổ vào loại cao nhất cả nước.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện

Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn của nước ta thời kì 1990- 2005 (Đơn vị %)

a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn của nước ta thời kì 1990-2005
b) Nhận xét và giải thích về sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn của nước ta thời kì trên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm giai đoạn tiền cambri

1. Giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta có đặc điểm gì?
2. Cho bảng số liệu:
Sản lượng lương thực và dân số của Việt Nam.

Hãy tính bình quân sản lượng lương thực theo đầu người của Việt Nam dựa vào bảng số liệu trên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các vùng chuyên canh cây công nghiệp

Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam trang nông nghiệp chung và kiến thức đã học, hãy cho biết:
1) Quy mô và các cây công nghiệp chính của vùng chuyên canh cây công nghiệp: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
2) Tại sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp có quy mô lớn nhất nước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm phân bố khoáng sản năng lượng

Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam trang -Địa chất khoáng sản, hãy trình bày đặc điểm phân bố và trữ lượng khoáng sản năng lượng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cơ cấu kinh tế vùng duyên hải nam trung bộ

Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

những thuận lợi khai thác tài nguyên khoáng sản

Dựa vào Át lát và kiến thức đã học hãy xác định các mỏ khoáng sản lớn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác thế mạnh về tài nguyên khoáng sản của vùng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vẽ biểu đồ sản lượng than, dầu thô

Cho bảng số liệu sau:
Sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng than, dầu thô và điện ở nước ta thời gian từ 1990- 2006
b) Nhận xét và giải thích nguyên nhân trên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính năng suất lúa nước ta

Cho bảng số liệu:
Diện tích và sản lượng lúa của nước ta các năm (1990 - 2006)

a. Hãy tính năng suất lúa của nước ta qua các năm theo bảng số liệu trên.
b. Nhận xét sự biến động năng suất lúa của nước ta từ năm 1990 đến 2006. Giải thích rõ nguyên nhân

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của Việt Nam

Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày:
a) Đặc điểm chung của Việt Nam
b)Ảnh hưởng của biển đối với các điều kiện tự nhiên nước ta.< Lùi ... 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay