dia ly 6

1 kết quả phù hợp trong mục dia ly 6
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

dia ly lop 6

1.thanh phan cua dat

2.nguyen nhan sinh ra cac thanh phan cua dat

3.so sanh luu vuc va tong luong nuoc cua song Mekong va song Hong.tu do neu moi quan he giua dien tich luu vuc va tong luong nuoc cua 1 con song

4.cac dong bien nong va lanh thuong chay tu dau ve dau?VI sao do muoi cua bien nuoc ta lai thap hon do muoi trung binh cua cac bien va dai duong the gioi?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay