địa lý 8

72 kết quả phù hợp trong mục địa lý 8
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tỉnh là ngã ba biên giới việt nam lào campuchia

Tỉnh nào là ngã 3 biên giới Việt Nam, Lào ,Cam Phu Chia?
A, Điện Biên B, Lào Cai
C, Kom Tum D, Gia Lai

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giai đoạn hình thành dầu khí của Việt Nam

Các mỏ dầu khí của Việt Nam được hình thành vào giai đoạn lịch sử phát triển nào?
A, Giai đoạn Tiền Cambri B, Giai đoạn Cổ Kiến tạo
C, Giai đoạn Tân Kiến tạo D, Hai giai đoạn tiền Cambri và Tân Kiến tạo.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của biển Đông

Nội dung nào không phải là đặc điểm của biển Đông?
A, Biển lớn, tương đối kín. B, Độ muối bình quân 30-33%
C, Chỉ có chế độ tạp triều. D, Nằm trong khu vự khí hậu nhiệt đới gió mùa.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lịch sử phát triển của tự nhiên nước ta

Trình bày lịch sử phát triển của tự nhiên nước ta? Nêu ý nghĩa của giai đoạn tân kiến tạo đối với sự phát triển của lảnh thổ nước ta hiện nay?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của sông ngòi nước ta

Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta ? Kể tên một số hệ thống sông lớn ?
Câu 2 : Trình bày đặc điểm khí hậu Việt Nam ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dạng tồn tại của khoáng sản

Khoáng sản tồn tại dưới dạng :
A. Rắn . B. Lỏng . C. Khí . D. Cả A,B,C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khoáng sản quan trọng nhất của biển đông

Khoáng sản quan trọng nhất của biển đông là :
A. Vàng . B. Muối . C. Cát . D. Dầu mỏ .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vị trí địa lý của việt nam

Việt Nam là một bộ phận của châu :
A. Âu . B.Phi . C. á. D. Mĩ .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kinh tế Trung Quốc những năm gần đây

Nêu hiểu biết của em về đất nước Trung Quốc trong những năm gần đây (dân số, kinh tế và chính trị)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Địa hình khí hậu của đất liền và hải đảo

So sánh sự khác nhau về địa hình và khí hậu của phần đất liền và hải đảo của khu vực Đông Á ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các loại khí hậu nước ta

Nc ta có mấy mùa khí hậu? Nêu đặc trưng của từng mùa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm sông ngòi nước ta

Vì sao phần lớn các sông ở nc ta đều là sông nhỏ, ngắn và dốc?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của địa hình nước ta

Đặc điểm chung của địa hình nước ta ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nước ta có nguồn khoáng sản đa dạng

Chứng minh rằng nc ta có nguồn tn khoáng sản đa dạng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thuận lợi và khó khăn của biển với con người

Biển đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối vs con người?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quan hệ địa hình và sông ngòi Châu á

Chứng minh đặc điểm sông ngòi Châu á. Phản ánh rõ nét đặc điểm địa hình, khí hậu Châu á.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm địa hình Châu á.

Trình bày đặc điểm địa hình Châu á. Đặc điểm địa hình ảnh hưởng đến sông ngòi Châu á như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kích thước lãnh thổ châu á

Trình bày đặc điểm vị trí địa lý, kích thước lãnh thổ châu á? Đặc điểm đó ảnh hưởng tới khí hậu như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm sông ngòi Châu á.

Chứng minh đặc điểm sông ngòi Châu á. Phản ánh rõ nét đặc điểm địa hình, khí hậu Châu á

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân làm cạn kiệt nguồn khoáng sản

Emhãynêumộtsốnguyênnhânlàmcạnkiệtnhanhmộtsốtàinguyênkhoángsảnnước ta.< Lùi ... 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay