địa lý lớp 9

13 kết quả phù hợp trong mục địa lý lớp 9
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sản xuất thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu Long

Trình bày tình hình sản xuất thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu Long.Giải thích vì sao ở đay phát triển mạnh nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sử dụng tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu long

Khó khăn lớn nhất trong sử dụng tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu long là:
a. Khí hậu nóng ẩm quanh năm. C. Diện tích đất mặn, đất phèn lớn
b. Mạng lưới sông ngòi dầy đặc d. Khoáng sản không nhiều
Câu 4: Ngành công nghiệp có tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp của vùng đông bằng sông Cửu long là:
a. sản xuất vật liệu xây dựng c. cơ khí nông nghiệp, hoá chất
b. Chế biến lương thực thực phẩm d. sản xuất nhựa và bao bì

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm công nghiệp vùng Đông nam bộ

Ý nào thể hiện đúng nhất đặc điểm công nghiệp của vùng Đông nam bộ:
a. Phát triển mạnh các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng,công nghiệp thực phẩm , khai thác dầu khí.
b. Cơ cấu công nghiệp đa dạng, nhiều ngành công nghiệp quan trọng như khai thác dầu khí hoá dầu, công nghệ cao, chế biến lương thực thực phẩm,sản xuất hàng tiêu dùng.
c. Công nghiệp tập trung chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh, Biên Hoà, vũng Tầu.
d. Cả hai ý b và c.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sản xuất lương thực ở đồng bằng Sông Hồng

Sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng có tầm quan trọng như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm phát triển và phân bố ngành dịch vụ

Nêu vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố ngành dịch vụ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nêu hiện trạng tài nguyên biển Việt Nam

Nêu hiện trạng tài nguyên biển Việt Nam? Những nguyên nhân hậu quả và phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển nước ta?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vùng đồng bằng sông cửu long

Trình bày đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương hướng bảo vệ tài nguyên môi trường

Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tiêu chí nào sau đây ảnh hưởng mạnh nhất đến phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long
A. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao
B. Tỉ lệ hộ nghèo cao
C. Tỉ lệ dân số thành thị
D. Trình độ dân trí thấp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vùng có sản lượng lúa lớn nhất nước ta

Vùng kinh tế nào của nước ta có sản lượng lúa lớn nhất cả nước
A. Đồng bằng sông Hồng
B. Đồng bằng sông Cửu Long
C. Bắc Trung Bộ
D. Duyên hải Nam Trung Bộ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ

Ý nào sau đây không phải thế mạnh trong nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ ?
A. Trồng cây công nghiệp
B. Trồng cây ăn quả
C. Chăn nuôi theo kiểu công nghiệp
D. Trồng cây lương thực

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những thế mạnh Nông - Công nghiệp

Những thế mạnh Nông - Công nghiệp của vùng kinh tế Tây nguyên là:
a. Cây công nghiệp, khai khoáng, thuỷ điện.
b. Cây công nghiệp, thuỷ điện, đánh bắt hải sản.
c. Cây công nghiệp, thuỷ điện.
d. Cây công nghiệp, thuỷ điện, gỗ, khai khoáng< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay