địa số 10

1 kết quả phù hợp trong mục địa số 10
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức: A = Resized Image

a) Rút gọn biểu thức A. b) Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay