Điểm cố định

27 kết quả phù hợp trong mục Điểm cố định
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

điểm chung cố định

cho hs y=x^3-3mx^2+3(2m-1)x+1 (Cm)

a. chứng minh rằng với mỗi đồ thị của m, đồ thị hàm số (Cm) và đường thẳng y=2mx-4m+3 luôn có một điểm chung cố định

b.tìm m để hs đồng biến trên TXĐ

c.định m để hs có 1 cực đại và 1 cực tiểu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh đồ thị hàm số

Chứng minh đồ thị hàm số sau có điểm cố định thẳng hàng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điểm cố định của họ đồ thị

Tìm điểm cố định của họ đồ thị
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình giải tích trong mặt phẳng

cho parabol và điểm .Hai điểm thuộc sao cho . Chứng minh dây cung luôn đi qua một điểm cố định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tiếp tuyến

Cho các đường: 1) Với giá trị nào của thì là tiếp tuyến của ?2) Chứng tỏ họ đi qua một điểm cố định thuộc .3) Gọi là các giao điểm của . Hãy tìm m để ( là gốc tọa độ)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về khảo sát và vẽ đồ thị

Cho họ đường cong và họ parabol: . Khảo sát và vẽ đồ thị của khi . Hãy xác định giá trị của để hai họ đường cong luôn đi qua một điểm cố định .. Với giá trị của vừa tìm được, hãy xác định m để tiếp xúc với tại điểm không trùng với điểm .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tọa độ của điểm

Cho parabol có phương trình và đường thẳng .a) Chứng minh rằng luôn đi qua một điểm cố định khi thay đổi.b) Tìm để tiếp xúc . Khi đó, tính tọa độ tiếp điểm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích đỉnh của họ (Pm)

Cho họ đường cong có phương trình: Tìm điều kiện của để là phương trình một Parabol, khi đó:a. Tìm quỹ tích đỉnh của họ b. Tìm quỹ tích tiêu điểm của họ c. Tìm điểm cố định mà họ luôn đi qua
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điểm cố định mà họ đường thẳng luôn đi qua

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho phương trình: 1. Tìm điều kiện của m để phương trình trên là phương trình đường thẳng2. Tìm điểm cố định mà họ đường thẳng luôn đi qua
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối tứ diện giới hạn bởi mặt phẳng (P) và các mặt phẳng tọa độ

Cho phương trình: 1. Tìm điều kiện của m để phương trình (1) là phương trình chính tắc của một đường thẳng, gọi là họ . Khi đó, tìm điểm cố định mà họ luôn đi qua2. Chứng tỏ rằng họ đường thẳng luôn thuộc mặt phẳng (P) cố định3. Tính thể tích khối tứ diện giới hạn bởi mặt phẳng (P) và các mặt phẳng tọa độ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

TÌm điều kiện của m để phương trình trên là phương trình đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho phương trình: 1. TÌm điều kiện của m để phương trình trên là phương trình đường thẳng 2. Tìm điểm cố định mà họ đường thẳng luôn đi qua
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích giao điểm của họ đường tròn (C)

Trong mặt phẳng tọa độ Đề các vuông góc cho họ đường tròn: và họ đường thẳng .. Chứng minh rằng đường thẳng đi qua tâm của đường tròn và luôn đi qua một điểm cố định khi thay đổi.. Tìm quỹ tích giao điểm của họ đường tròn và họ đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sử dụng đồ thị của câu 1) biện luận theo k số nghiệm của phương trình

Cho hàm số:. Xác định để () tiếp xúc với đường thẳng ) tại điểm có hoành độ . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong trường hợp đó.. Chứng tỏ () luôn luôn đi qua điểm cố định khi thay đổi.. Sử dụng đồ thị của câu biện luận theo số nghiệm của phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của m thì hàm số đạt cực đại tại x = 1

Cho hàm số: Gọi () là đồ thị của nó.. Xác định để hàm số đơn điệu trên . Khi đó hàm số đồng biến hay nghịch biến? Tại sao?. Tìm tất cả các điểm cố định trong mặt phẳng tọa độ mà () đi qua với mọi giá trị . Tiếp tuyến của () tại mỗi điểm cố định đó có cố định hay không khi m thay đổi? Tại sao?. Với giá trị nào của thì hàm số đạt cực đại tại . Trong trường hợp đó, hãy khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định m để hai tiếp tuyến tại hai điểm cố định này vuông góc nhau.

Cho họ đường cong bậc ba có phương trình là . Tìm điểm cố định của . Định để hai tiếp tuyến tại hai điểm cố định này vuông góc nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định p để trên (C) có 2 tiếp tuyến

Cho họ đường cong bậc ba có phương trình là . Xác định để trên tiếp tuyến có hệ số góc bằng , trong trường hợp này chứng tỏ trung điểm của hai tiếp điểm là điểm cố định.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng tồn tại một điểm cố định

Gọi là đồ thị hàm số .a) Chứng minh rằng tồn tại một điểm cố định mà tất cả các đường cong đều đi qua với mọi .b) Chứng minh rằng tại điểm cố định đó tất cả các đường cong đề có chung một tiếp tuyến.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để hàm số (1) đồng biến

Cho hàm số: (1)a) Chứng minh rằng đường thẳng luôn luôn cắt đường cong (1) tại một điểm cố định.b) Tìm theo để đường thẳng cắt đường cong (1) tại ba điểm phân biệt.c) Tìm để hàm số (1) đồng biến trong khoảng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ìm quỹ tích điểm uốn của đồ thị hàm số khi m thay đổi

Xét hàm số: ,Trong đó là tham số.a) Tìm các điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi .b) Xác định để đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành.c) Tìm quỹ tích điểm uốn của đồ thị hàm số khi thay đổi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điểm cố định của đồ thị hàm số

Cho hàm số:. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với . Tìm điểm cố định của đồ thị hàm số ().. Với giá trị nào của thì đồ thị của hàm số () cắt trục hoành tại điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn điều kiện


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay