điện áp

32 kết quả phù hợp trong mục điện áp
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định độ tự cảm

Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, trong đó tụ C thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

Resized Image
. Khi C =C1 = F và C = C2 = F thì mạch có cùng công suất P =200W.
a, Xác định độ tự cảm L, và điện trở R ( cho cuộn dây thuần cảm).
b, Viết biểu thức i_{1} ứng với trường hợp C = C1 nói trên.
c, Tìm C = ? để hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện có giá trị lớn nhất.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính năng lượng điện từ

Một mạch dao động điện từ LC có C=5mu F, L=50m H . Điện áp cực đại trên tụ là 6V. Khi năng lượng điện bằng 3 lần năng lượng từ thì năng lượng điện từ trong mạch có giá trị là:
A. 9.10^{-5}J B. 1,8.10^{-5}J C. 7,2.10^{-5}J D. 1,5.10^{-5}J

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính giá trị điện áp

Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 20V. Biết mạch có C=10^{-3}F và L = 0,05H. Khi dòng điện trong mạch là 2A thì điện áp giữa hai bản tụ điện bằng
A. 10sqrt{2}V B. 5sqrt{2}V C. 10V D. 15V

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

động cơ điện xoay chiều

Một động cơ điện xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V thì sinh ra công suất cơ học là 170 W. Biết động cơ có hệ số công suất 0,85 và cường độ dòng điện cực đại qua động cơ sqrt{2}A. Bỏ qua các hao phí khác, công suất tỏa nhiệt trên dây quấn động cơ là
A. 17 W. B. 170 W. C. 94,5 W. D. 204 W.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính điện áp tức thời

Cho mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức u=Usqrt{2}cosleft ( 100pi t+frac{pi}{3} 
ight )(V). Đồ thị của điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch theo cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng là
A. hình sin. B. đoạn thẳng. C. đường tròn. D. elip.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính hệ số công suất

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L=CR^{2}. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc omega_{1}=50pi(rad/s)omega_{2}=200pi(rad/s) . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A.frac{2}{sqrt{13}} . B. frac{1}{2} . C.frac{1}{sqrt{2}} . D.frac{3}{sqrt{12}} .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính điện áp hiệu dụng

Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp gấp 10 lần cuộn thứ cấp. Hai đầu cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1 = 220V. Điện trở của cuộn sơ cấp là r1 approx 0 và cuộn thứ cấp r2 approx 2Ω. Mạch từ khép kín; bỏ qua hao phí do dòng Fuco và bức xạ. Khi hai đầu cuộn thứ cấp mắc với điện trở R = 20Ω thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuôn thứ cấp bằng bao nhiêu?
A. 18V; B. 22V; C. 20V; D. 24V.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính điện áp của tụ

Một khung dao động gồm tụ C = 10muF và cuộn dây thuần cảm L. Mạch dao động không tắt dần với biểu thức dòng điện là: i = 0,01.sin(1000t)(A), t đo bằng giây. Điện áp giữa hai bản cực của tụ vào thời điểm t = pi/6000 giây bằng bao nhiêu?
A. approx 0,876 V; B. approx0,0866 V; C. approx 0,0876 V; D. approx 0,866 V;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về điện áp xoay chiều

Đặt điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng U = 120 V tần số f = 60 Hz vào hai đầu một bóng đèn huỳnh quang. Biết đèn chỉ sáng lên khi điện áp đặt vào đèn không nhỏ hơn 60 V. Tỉ số thời gian đèn sáng và đèn tắt trong 30 phút là
A. 0,5 lần. B. 2 lần. C. 3 lần. D. 1/3 lần.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính công suất tiêu thụ

Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc theo kiểu hình sao. Biết điện áp dây là 381 V, cường độ dòng I_{d}=20A A và hệ số công suất mỗi cuận dây trong động cơ là 0,80. Công suất tiêu thụ của động cơ là
A. 18 240 W. B. 3 520 W. C. 10 560 W. D. 6 080 W.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của điện áp xoay chiều

Cho một cuộn dây có điện trở thuần 40Omega và có độ tự cảm 0.4/pi (H). Đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có biểu thức: u=U_{o}cosleft ( 100pi t-frac{pi}{2} 
ight )(V). Khi t = 0,1 (s) dòng điện có giá trị -2,75sqrt{2}(A) Gía trị của U_{o}

A: 220(V) B:110sqrt{2}(V) C:220sqrt{2}(V) D: 440sqrt{2}(V)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về máy biến áp

Một biến áp có hao phí bên trong xem như không đáng kể, khi cuộn 1 nối với nguồn xoay chiều U1 = 110V thì hiệu áp đo được ở cuộn 2 là U2 = 220V. Nếu nối cuộn 2 với nguồn U1 thì điện áp đo được ở cuộn 1 là

A:110 V. B:45V. C:220 V. D:55 V .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về điện áp ở hai đầu đoạn mạch

Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha pi/4 so với cường độ dòng điện. Khi đó
A: tần số dòng điện trong đoạn mạch nhỏ hơn giá trị cần để xảy ra cộng hưởng.
B: tổng trở của đoạn mạch bằng hai lần điện trở thuần của mạch.
C: hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của đoạn mạch.
D:điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha pi/4 so với điện áp giữa hai bản tụ điện.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập tính cảm kháng

Mạch như hình vẽ,C=318left ( mu F 
ight ), R biến đổi. Cuộn dây thuần cảm, điện áp hai đầu
mạch u=U_{o}sin100pi t(V), công suất tiêu thụ của mạch
đạt giá trị cực đại khi R=R_{o}=50Omega
. Cảm kháng của cuộn dây bằng:

A: 40(Omega) B: 100(Omega) C: 60(Omega) D: 80(Omega)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích hai biến trở

Đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với một tụ có điện dung 0.1/pi (mF). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần số 50 Hz. Thay đổi R người ta thấy với 2 giá trị của R là R1 và R2 thì công suất của mạch bằng nhau . Tích R1.R2 bằng
A: 10Omega^{2} B: 100Omega^{2} C: 1000Omega^{2} D: 10000Omega^{2}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ

Một động cơ điện xoay chiều của máy giặt tiêu thụ điện công suất 440 W với hệ số công suất 0,8, điện áp hiệu dụng của lưới điện là 220 V. Cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ là
A: 2,5 A B: 3 A C: 6 A D: 1,8 A

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về máy biến áp

Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng và cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. Điện áp và cường độ ở mạch sơ cấp là 220 V; 0,8 A: Điện áp và cường độ ở cuộn thứ cấp là
A: 11 V; 0,04 A B: 1100 V; 0,04 A C: 11 V; 16 A D: 22 V; 16 A

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về sóng điện từ

Một mạch dao động điện từ tự do, điện dung của tụ điện là 1pF. Biết điện áp cực đại trên tụ điện là 10V, cường độ dòng điện cực
đại qua cuộn cảm là 1mA . Mạch này cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng bằng
A: 188,4m B: 18,84 m C: 60 m D: 600m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về điện áp

Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. Khi điện áp ở nhà máy điện là 6kV thì hiệu suất truyền tải là 73%. Để hiệu suất truyền tải là 97% thì điện áp ở nhà máy điện là
A: 18kV B: 54kV C: 2kV D: Đáp án khác

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về máy biến thế

Máy biến thế có số vòng cuộn dây sơ cấp nhỏ hơn số vòng cuộn dây thứ cấp thì máy biến thế có tác dụng gì ?
A: Tăng điện áp, giảm cường độ dòng điện. B: Giảm điện áp và tăng công suất sử dụng điện.
C: Giảm hiệu điện thế, tăng cường độ dòng điện. D: Tăng điện áp và công suất sử dụng điện.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay