điện li

6 kết quả phù hợp trong mục điện li
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình điện li

Bài 1. Viết phương trình điện li của các chất sau

Resized Image
Bài 2. Hoàn thành phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định chất điện li mạnh , chất điện li yếu

Xác định chất điện li mạnh , chất điện li yếu, chất không điện li trong dãy chất sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ PH

a. Tính pH trong 2 trường hợp dưới đây:
+ Dung dịch CH3COOH 0,1M có độ điện li α = 1%.
+ Khi trộn 100ml dung dịch A có pH = 10 với 900ml H2O.
b. Cho dung dịch NH3 1M có độ điện li α = 0,43%. Tính hằng số Kb và pH của dung dịch.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sóng dài

Sóng điện từ nào sau đây bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất
A. Sóng cực ngắn B. Sóng trung C. Sóng ngắn D. Sóng dài

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về sóng vô tuyến

Trong các loại sóng vô tuyến thì
A. sóng dài truyền tốt trong nước B. sóng ngắn bị tầng điện li hấp thụ
C. sóng trung truyền tốt vào ban ngày D. sóng cực ngắn phản xạ ở tầng điện li

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Độ điện li của 3 dung dịch

Độ điện li của 3 dung dịch CH3COOH 0,1M ; CH3COOH 0,01M và HCl được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là

A. CH3COOH 0,01M < HCl < CH3COOH 0,1M. B. CH3COOH 0,01M < CH3COOH 0,1M < HCl.

C. HCl < CH3COOH 0,1M < CH3COOH 0,01M. D. CH3COOH 0,1M < CH3COOH 0,01M < HCl.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay