điện năng

8 kết quả phù hợp trong mục điện năng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công dụng của máy biến thế

Ở tại trạm phân phối điện năng người ta có đặt một máy biến thế với các cuộn dây như sau: Cuộn sơ cấp có 500 vòng và cuộn thứ cấp có 11000 vòng. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế là 1000 V.
a) Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp.(1.0đ)
b) Máy biến thế dùng để làm gì? Trong trường hợp này máy biến thế có công dụng gì? Vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính công suất của vật

Một ấm điện có điện trở 40Omega được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì đun sôi được 4 lít nước từ 250C trong thời gian 20 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K
a. Tính công suất của ấm?
b. Tính hiệu suất của ấm?
c. Tính điện năng tiêu thụ ra KWh cho việc đun nước trong một tháng (30 ngày). Biết mỗi ngày đun 02 ấm như thế.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính công suất tiêu thụ điện năng

Cho mạch điện như hình vẽ:
Resized Image

Resized Image
a. Tính điện trở tương đương mạch ngoài và cường độ dòng điện chạy qua các điện trở.
b. Tính công suất tiêu thụ điện năng của điện trở R3 và công A của nguồn điện sản ra trong 5 phút.
c. Thay điện trở R3 bằng một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt làm bằng bạc có điện trở Rp= 4 . Xác định lượng bạc bám vào cực âm sau 2 giờ. Cho biết A= 108, n= 1.
d. Nếu thay điện trở R3 bằng một tụ điện có điện dung 200 pF. Dòng điện chạy qua tụ điện bằng bao nhiêu ? Tính điện tích của tụ điện.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tổng điện năng tiêu thụ

Cho mạch điện như hình vẽ gồm đèn 1 ghi 12v-6w,
đèn 2 ghi 36v-18w, Đèn 3 ghi 14v-14w. Resized Image
Hiệu điện thế UAB luôn không đổi
a) Các đèn hoạt động bình thường,
- Xác định giá trị Rbt
- Tính tổng điện năng tiêu thụ của ba đèn trong 5 phút
b) Thay đèn 1 bằng một am pe kế có điện trở không đáng kể. cần điều chỉnh biễn trở đến vị trí bao nhiêu ôm để các đền còn lại sáng bình thường

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công suất tiêu thụ điện năng

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ,

với R1 = 6Ω; R2 = 10Ω; R3 = 15Ω;
UAB = 12V.
a) Tính cường độ dòng điện qua
các điện trở R1, R2, R3.Resized Image
b) Tính công suất tiêu thụ điện
năng của điện trở R2, của đoạn mạch AB.
c) Hãy tính cường độ dòng điện qua các điện trở R1, R2, R3 khác với cách giải trên.
d) Thầy (cô) hãy chỉ ra những chỗ sai thường gặp của học sinh khi giải bài này và tìm cách khắc phục.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quang tổng hợp cây xanh

Để tiến hành quang tổng hợp cây xanh đã hấp thụ năng lượng nào sau đây?
a. Hoá năng c. Điện năng
b. Nhiệt năng d. Quang năng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các liên kết hóa học

Năng lượng tích luỹ trong các liên kết hoá học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là :
a. Hoá năng c. Nhiệt năng
b. Điện năng d. Động năng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính điện năng tiêu thụ

Một bóng đèn có ghi 220V- 75W, khi đèn sáng bình thường thì điện năng sử dụng của đèn trong 1 giờ là:
A. 75kJ. B. 150kJ. C. 240kJ. D. 270kJ.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay