diện tích hình phẳng

5 kết quả phù hợp trong mục diện tích hình phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

a) tính tích phân :

Resized Image

b) Trong mp Oxy cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường : parabol y=x2 và đường thẳng đi qua điểm D(1;4) có hệ số góc k. Tìm k để diện tích hình phẳng (H) đạt giá trị nhỏ nhất!

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích hình phẳng

Cho hình phẳng được giới hạn bởi các đường:
Resized Image
a) Tính diện tích hình phẳng D.
b) Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi D khi quay quanh Ox.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích hình phẳng giới hạn

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:
y = x2, y = 3x - 2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích hình phẳng

Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường y=2x-x^{2} và y=0
a) Tính diện tích hình phẳng D.
b) Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh ra bởi quay D xung quanh trục Ox.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích hình phẳng

Xét hình phẳng D giới hạn bởi y=x^{2}-3y=-2x
a. Tính diện tích hình phẳng D.
b. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra từ hình phẳng giới hạn bởi các đường y=x^{2}-3 : y=0 quay xung quanh trục Ox< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay