Diện tích thiết diện

25 kết quả phù hợp trong mục Diện tích thiết diện
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của hình chóp

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA = asqrt{2} vuông góc với mặt đáy (ABCD).
a) Gọi M là trung điểm SD. Tính góc giữa SA và CM.
b) Xác định thiết diện của hình chóp SABCD cắt bởi mp(alpha ) đi qua A và vuông góc với SC.Tính diện tích của thiết diện đó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh bên bằng a và mặt chéo SAC là tam giác đều.
1) Tìm tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
2) Qua A dựng mặt phẳng (alpha) vuông góc với SC. Tính diện tích thiết diện tạo bởi mặt phẳng (alpha) và hình chóp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hình thang cân

Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm , cạnh . Trên cạnh lấy một điểm với . Mặt phẳng cắt cạnh a) Chứng minh rằng là một hình thang cân. Tính diện tích hình thang theo b) Định để mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính diện tích thiết diện

Cho hình lăng trụ đứng đáy là tam giác đều cạnh .gọi lần lượt là trung điểm các cạnh Xác định thiết diện của lăng trụ với mặt phẳng qua và vuông góc với .Thiết diện là hình gì ? Tính diện tích thiết diện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng (SAC) là mặt phẳng trung trực của đoạn BD

Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm vuông góc với mặt phẳng .Gọi lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm trên Chứng minh rằng Chứng minh rằng là mặt phẳng trung trực của đoạn Chứng minh rằng cùng vuông góc với . Từ đó suy ra ba đường thẳng cùng chứa trong một mặt phẳng. Chứng minh rằng là mặt phẳng trung trực của đoạn . Từ đó suy ra Tính diện tích tứ giác biết
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng MNPQ là hình thang vuông

Cho hình chóp có đáy là hình bình hành với là tam giác vuông cân tại là điểm trên cạnh khác .Mặt phẳng qua song song với mặt phẳng cắt lần lượt tại Chứng minh rằng là hình thang vuông ĐẶt .Tính diện tích của theo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính độ dài đoạn thẳng G1M theo a

Cho tứ diện , gọi theo thứ tự là trọng tâm của các tam giác là điểm thỏa mãn hệ thức véctơ : Chứng minh Biết .Tính độ dài đoạn thẳng theo Chứng minh Tính diện tích thiết diện của tứ diện theo khi cắt bởi mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng P đi qua M

Cho tứ diện đều cạnh và một điểm thuộc cạnh , đặt Xác định thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng đi qua và song song với các cạnh .Tính chu vi và diện tích thiết diện theo Xác định thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng đi qua và song song với các cạnh .chứng minh rằng chu vi của thiết diện không phụ thuộc vào vị trí của điểm trên cạnh
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài 109592

Cho tứ diện là tam giác đều cạnh bằng và vuông góc với mặt phẳng . Gọi là một điểm tùy ý trên cạnh là mặt phẳng qua và vuông góc với Tùy theo vị trí của điểm trên cạnh , có nhận xét gì về thiết diện tạo bởi với tứ diện Đặt với .Tính diện tích của thiết diện trên theo và xác định để diện tích này có giá trị lớn nhất. Tính diện tích lớn nhất đó
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , và vuông góc với đáya) Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuôngb) Gọi là mặt phẳng qua và vuông góc với . Dựng thiết diện của hình chóp và mặt phẳng . Tính diện tích thiết diện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính khoảng cách từ đường thẳng đến mặt phẳng

Cho hình chóp và vuông góc với mặt phẳng đáy là nửa lục giác đều nội tiếp trong đường tròn đường kính Tính các khoảng cách từ đến mặt phẳng Tính khoảng cách từ đường thẳng đến mặt phẳng Tính diện tích của thiết diện của hình chóp với mặt phẳng song song với mặt phẳng và cách một khoảng bằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình thoi Tìm tập hợp hình chiếu vuông góc

Cho hình chóp có đáy là hình thoi tâm cạnh và vuông góc với mặt phẳng .Gọi là một điểm trên cạnh Khi là trung điểm của cạnh , tính diện tích của thiết diện của hình chóp với mặt phẳng Khi di động trên cạnh .Tìm tập hợp hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp đáy là hình vuông xác định mặt phẳng mặt phẳng cắt hình chóp

Cho hình chóp đáy là hình vuông tâm và cạnh và vuông góc với mặt phẳng Gọi là mặt phẳng qua , trung điểm của và vuông góc với .Hãy xác định mặt phẳng ,mặt phẳng cắt hình chóp theo thiết diện là hình gì?Tính diện tích thiết diện. Gọi là mặt phẳng qua , trung điểm của và vuông góc với .Hãy xác định mặt phẳng , mặt phẳng cắt hình chóp theo thiết diện là hình gì ?Tính diện tích thiết diện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có là hình vuông cạnh bằng và vuông góc với .Gọi là đường cao của Tính tỉ số và độ dài

Cho hình chóp là hình vuông cạnh bằng và vuông góc với .Gọi là đường cao của Tính tỉ số và độ dài Gọi là mặt phẳng qua và vuông góc với cắt hình chóp theo thiết diện là hình gì? Tính diện tích của thiết diện.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình vuông Chứng minh rằng tứ giác AMNP nội tiếp

Cho hình vuông cạnh bằng .Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tại lấy điểm sao cho .Gọi là mặt phẳng qua và vuông góc với cắt lần lượt tại Chứng minh rằng Chứng minh rằng tứ giác nội tiếp được và có hai đường chéo vuông góc với nhau Gọi là giao điểm của là giao điểm của .Chứng minh rằng ba điểm thẳng hàng Tính diện tích tứ giác
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của hình lập phương với mặt phẳng

cho hình lập phương cạnh . Gọi lần lượt là trung điểm của Chứng minh song song với các mặt phẳng Xác định thiết diện của hình lập phương với mặt phẳng . Thiết diện là hình gì? Tính diện tích của nó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính diện tích thiết diện Chứng minh hình thang cân

Cho hình chóp đáy là hình thang có đáy lớn . Mặt bên là tam giác đều. là mặt phẳng qua điểm trên cạnh và song song với cắt lần lượt tại Chứng minh là hình thang cân Tính diện tích thiết diện theo . Tính giá trị lớn nhất của diện tích thết diện .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cắt hình lập phương bằng một mặt phẳng

Cắt hình lập phương bằng một mặt phẳng đi qua một đường chéo của hình lập phương. Phải chọn mặt phẳng thế nào để thiết diện thu được có diện tích nhỏ nhất?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện Tính diện tích thiết diện của tứ diện với mặt phẳng

Cho tứ diện , độ dài các cạnh bằng .Gọi lần lượt là trung điểm các cạnh gọi là trọng tâm .Tính diện tích thiết diện của tứ diện với mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện Xác định thiết diện của tứ diện với mặt phẳng

Cho tứ diện các cạnh bằng nhau và bằng . Gọi lần lượt là trung điểm của . Gọi là một điểm trên cạnh với Xác định thiết diện của tứ diện với mặt phẳng . Chứng minh thiết diện là hình thang cân. Tính diện tích thiết diện theo


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay