điện trở đoạn mạch

1 kết quả phù hợp trong mục điện trở đoạn mạch
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính điện trở của đoạn mạch

Cho mạch điện như hình vẽ 2
Resized Image
Trong đó: R1 là một biến trở; R2= 10 .
Hiệu điện thế U_{AB} luôn không đổi; điện trở
các dây nối không đáng kể; vôn kế có điện trở rất lớn.
1. Điều chỉnh để R1= 5Omega , khi đó số chỉ vôn kế là 20V.
a. Tính: Điện trở đoạn mạch AB, cường độ dòng điện và hiệu điện thế U_{AB}
b. Với mỗi điện trở, hãu tính: Công suất tiêu thụ điện và nhiệt lượng toả ra trong thời gian 1 phút.
2. Điều chỉnh biến trở R1 để công suất tiêu thụ điện trên R1 lớn nhất. Hãy tính R1 và công suất tiêu thụ điện trên đoạn mạch AB khi đó.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay