điện trở

102 kết quả phù hợp trong mục điện trở
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ sơ đồ mạch điện

Câu I
Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi 1,5 lít nước từ nhiệt độ ban đầu là 20 độ C. Cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg. độ.

Câu II
Cho hai điện trở R1 = 10Ω; R2 = 20Ω và ampe kế được mắc nối tiếp vào hai đầu đoạn mạch AB.
a. Vẽ sơ đồ mạch điện
b. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch
c. Ampe kế chỉ 0,1A. Tính hiệu điện thế của đoạn mạch AB.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điện trở lớn nhất trong mạch

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động

Resized Image và điện trở trong Resized Image
, điện trở Resized Image
Resized Image

a) Điện trở x phải có trị số là bao nhiờu để công suất
tiêu thụ mạch ngoài là lớn nhất?
b) Điện trở x phải có trị số là bao nhiờu để cụng suất
tiờu thụ ở điện trở này là lớn nhất? Tìm công suất
lớn nhất đó?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điện trở tương đương mạch ngoài

Cho mạch điện như hỡnh vẽ
Resized Image Resized Image
a) Tìm điện trở tương đương mạch ngoài
b) Tìm cường độ mạch chính và U_{AB}
c) Tìm cường độ mỗi nhánh rẽ và U_{CD}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số vòng dây của biến trở

Một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 40 . Dây điện trở của biến trở là một dây hợp kim nicrôm có tiết diện 0,5mm và được quấn đều sung quanh một lõi sứ tròn có đường kính 2cm.
a/ Tính số vòng dây của biến trở này?
b/ Biết cường độ dòng điện lớn nhất mà dây này có thể chịu được là 1,5A. Hỏi có thể đặt hai đầu dây dẫn cố định của biến trở một hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu để biến trở không bị hỏng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện

Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy ra khi
A. sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện.
B. nối hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.
C. không mắc cầu chì cho một mạch điện kín.
D. dùng pin hay acquy để mắc một mạch điện kín.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính hiệu điện thê- vật lý 9

Cho mạch điện như hình vẽ
Resized Image
R1 = 35Omega ; R2 = 55Omega ; R3 = 20Omega ; Rx có thể thay thế được cường độ dòng điện qua R2 là 0,5A
a) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB và cường độ dòng điện đi qua các điện trở và mạch chính khi Rx = 15Omega ?
b) Xác định Rx để cường độ dòng điện qua các điện trở là như nhau?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định điện trở toàn mạch

Cho mạch điện như hình vẽ (Hình 1).
Cho biết: Đèn Đ1 (6V-2W); Đèn Đ2 (6V-2W); Đèn Đ3 (3V-3W).
MN là biến trở có điện trở toàn phần Rb.
Rx là giá trị của phần biến trở MC
U = 12V. Bỏ qua điện trở các dây nối.
1) Xác định Rx để các đèn sáng bình thường. Tính Rb.
2) Xác định Rx để công suất tiêu thụ toàn mạch là nhỏ nhất
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chỉ số ampe kế

Cho mạch điện như hình vẽ. Giữa hai điểm M và N duy trì một hiệu điện thế không đổi. R1 = R2 = 12Omega ; R3 = R4 = 24Omega . Ampe kế có điện trở không đáng kể.
a, Số chỉ của ampe kế là 0,35 A. Tính UMN.
b, Nếu hoán vị hai điện trở R2 và R4 thì số chỉ của ampe kế là bao nhiêu ?
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định chỉ số ampe kế

Cho mạch điện như hình vẽ, đèn Đ1 và Đ2 là 2 đèn giống nhau đền ghi 6V – 9W, đèn Đ2 và Đ4 đều ghi 6V – 4w. Am pe kế và dây nối có điện trở không đáng kể. Đặt vào 2 điểm M, N một hiệu điện thế U = 12V. Xét 2 trường hợp:
a. Khi K đóng.
b. Khi K mở
Hỏi các bóng đèn có sáng bình thường không,
bóng nào sáng hơn, bóng nào sáng tồi hơn? tại sao
c. Xác định số chỉ của ampeke và chiều dòng điện
qua ampeke khi khóa K đóng?
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính điện trở trong mạch

Một dây dẫn đồng chất, tiết diện đều được uốn thành hình như hình 2 , trong đó ABC là một tam giác vuông cân . Trung điểm O của cạnh huyền AB và đỉnh B được nối với nhau bằng đoạn dây ODB cũng tạo với OB thành một tam giác vuông cân . Biết điện trở của đoạn OA là R = 5Omega .
Hãy tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB .

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính điện trở tương đương của đoạn mạch

Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ. Trong đó : R1= 10 ôm; R2 =20 ôm; R3=30 ôm ; UAB =24 V
1, tính điện trở tương đương của đoạn mạch
2,tính cường độ dòng điện qua các điện trở
3,tính số chỉ ampe kế , cho ampe kế lí tưởng
(hình 2)
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính điện trở tương đương

Có ba điện trở giống nhau R1 = R2 = R3 = R được mắc với nhau rồi mắc nối tiếp với 1 ampe kế vào một nguồn điện hiệu điện thế U không đổi. Ampe kế có điện trở rất nhỏ, số chỉ của ampe kế cho biết cường độ dòng điện trong mạch chính.
1. Hỏi có mấy cách mắc mạch điện? Tính điện trở tương đương của mỗi mạch.
2. Người ta thấy có một mạch điện mà số chỉ của ampe kế là nhỏ nhất và bằng 0,3A. Đó là mạch điện nào? Tìm số chỉ của ampe kế trong các cách mắc điện khác.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở

Đặt một hiệu điện thế UAB không đổi vào hai đầu đoạn mạch có sơ đồ như hình vẽ 1: Biết R1 = 5Ù; R2 = 20Ù; Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể.
Resized Image

1. Ampe kế chỉ 2A. Tính hiệu điện thế UAB.
2. Mắc thêm một bóng đèn dây tóc có điện trở Rđ = R3 = 12 Ù luôn luôn không đổi vào hai điểm C và B của mạch.
a. Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở tương đương RAB của mạch.
b. Biết bóng đền sáng bình thường. Tính công suất định mức của đèn.
c. Giữ nguyên vị trí bóng đèn, đổi vị trí hai điện trở R1 và R2 cho nhau, độ sáng của đèn tăng lên hay giảm đi thế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chỉ số của Ampe kế

Cho mạch điện như hình vẽ:
Resized Image
Với UAB = 12V; R1 = 6 ; R2 = 12 ; R3 = 8 ;
R4 = 24 ; bỏ qua điện trở của dây nối và khóa K.
a) K mở: Tính RAB ? Tìm chỉ số của Ampe kế?
b) K đóng: tìm Rx để Px lớn nhất?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hiệu suất truyền tải điện

Người ta cần truyền tải đi một công suất điện 500kW từ nơi phát điện đến nơi tiêu thụ cách đó 50km. Hiệu điện thế nơi phát điện là 20kV và biết cứ 1 km dây dây dẫn có điện trở 0,5 Omega . Tính
a) Tổng điện trở đường dây tải điện và cường độ dòng điện trên dây dẫn.
b) Công suất hao phí trên đường dây tải điện và hiệu điện thế nơi tiêu thụ.
c) Hiệu suất truyền tải điện.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính công suất của vật

Một ấm điện có điện trở 40Omega được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì đun sôi được 4 lít nước từ 250C trong thời gian 20 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K
a. Tính công suất của ấm?
b. Tính hiệu suất của ấm?
c. Tính điện năng tiêu thụ ra KWh cho việc đun nước trong một tháng (30 ngày). Biết mỗi ngày đun 02 ấm như thế.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính điện trở của bóng đèn

Cho mạch điện như hình vẽ: Resized Image
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện luôn luôn không đổi và bằng 15V. Đèn Đ ghi 12V - 14,4W, R1 = 4Ω, R2 = 15Ω.
a/ Tính điện trở của bóng đèn và điện trở tương đương của mạch điện.
b/ Tìm số chỉ của ampe kế và tính công suất tiêu thụ của mạch điện (1đ)
c/ Bóng đèn trên có sáng bình thường không? Vì sao? (1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính cường độ dòng điện

Cho mạch điện như hình 2,
Resized Image
với : U = 90V, R1 = 45 ,
R2 = 90 , R4 = 45 ; đèn có điện trở R3 = 15 .
a) Tính cường độ dòng điện qua đèn khi khóa K mở.
b) Tính cường độ dòng điện qua khóa K khi K đóng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hiệu suất của bộ nguồn

Cho bộ nguồn gồm 3 pin giống nhau ghép nối tiếp mỗi pin có suất điện động 2 V, và điện trở trong là 0,5 Ω được mắc trong mạch kín. Cho R1 = 1,5Ω, R2= R3 = 2Ω; R4 = 1Ω. Tính :
a) Cường độ dòng điện qua toàn mạch và công suất toả
nhiệt trên điện trở R1
b) Công suất của 1 pin và công của bộ nguồn sinh ra trong 5 phút.
c) Hiệu suất của bộ nguồn.
Resized Image< Lùi 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay