điện từ trường

5 kết quả phù hợp trong mục điện từ trường
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

năng lượng sóng điện từ

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ:
A. Điện từ trường do một điện tích điểm dao động theo phương thẳng đứng sẽ lan truyền trong không gian dưới dạng sóng.
B. Năng lượng sóng điện từ tỷ lệ với luỹ thừa bậc hai của tần số.
C. Sóng điện từ truyền đi xa được nhờ sự biến dạng của những môi tường đàn hồi. D. Vận tốc của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với vận tốc của ánh sáng trong chân không.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

biến thiên của điện trường

Chọn câu đúng. Sóng điện từ được hình thành do quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên trong không gian. Điện từ trường biến thiên đó có :
A. điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn ngược pha. B. điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn cùng tần số.
C. điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn cùng pha. D. điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn lệch pha nhau góc frac{pi}{2}.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của điện từ trường

Chọn phát biểu sai khi nói về điện từ trường:

A: Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy

B: Điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đường cong

C: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy

D: Từ trường xoáy là từ trường mà đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện trường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của điện từ trường

Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn:

A: cùng phương, ngược chiều. B: có phương vuông góc với nhau.

C: cùng phương, cùng chiều. D: có phương lệch nhau góc 45^{circ}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về điện từ trường

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

A: Điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đường cong hở

B: Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

C: Từ trường xoáy là từ trường mà đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện trường.

D: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra 1 từ trường xoáy< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay