điều kiện phản ứng

2 kết quả phù hợp trong mục điều kiện phản ứng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết các phương trình hoá học

Cho a gam hỗn hợp gồm 2 kim loại A và B (chưa rõ hoá trị) tác dụng hết với dd HCl ( cả A và B đều phản ứng). Sau khi phản ứng kết thúc, người ta chỉ thu được 67 gam muối và 8,96lít H2 (ĐKTC).
a. Viết các phương trình hoá học ?
b. Tính a ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp hóa học phân biệt các chất

Câu 1 : Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất khí : Metan và Etilen
Câu 2 Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) :
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay