điều kiện tự nhiên

5 kết quả phù hợp trong mục điều kiện tự nhiên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cơ bản điều kiện tự nhiên của Nhật Bản

Trình bày những đặc điểm cơ bản về điều kiện tự nhiên của Nhật Bản?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN HOA KÌ

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN HOA KÌ TẠO NHỮNG THUẬN LỢI NÀO CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vị trí ảnh hưởng đến tự nhiên nước ta

Vị trí địa lí nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á

Phân tích thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên Đông Nam Á đối với sự phát triển kinht ế của khu vực.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của Việt Nam

Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày:
a) Đặc điểm chung của Việt Nam
b)Ảnh hưởng của biển đối với các điều kiện tự nhiên nước ta.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay