điều kiện xác định

10 kết quả phù hợp trong mục điều kiện xác định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho biểu thức :

Resized Image

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A

b) Rút gọn biểu thức A

c) Tìm GTNN của biểu thức A

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện xác định của biểu thức

 Tìm điều kiện xác định: Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau đây xác định:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn phân thức bậc hai

Cho biểu thức:

Resized Image
a) Tìm điều kiện xác định của B ? Rút gọn phân thức ?
b) Tìm x để B = 1/4 .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điều kiện xác định của phương trình

Câu 1 Giá trị x = -3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây :
A. 1 – 2x < 2x – 1 B. x + 7 > 10 + 2x C. x + 3 0 D. x – 3 > 0.

Resized Image
Câu 2: Nếu AD là đường phân giác góc A của tam giác ABC (D thuộc BC ) thì:


Câu 3 Điều kiện xác định của phương trình
Resized Image là :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện xác định của biểu thức

1.(2đ) Cho biểu thức.
Resized Image
a. Tìm điều kiện xác định của A.
b. Rút gọn A.
c. Tính giá trị của biểu thức A.
2.(1.5đ) Một xe ôtô đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h và sau đó quay trở về từ B đến A với vận tốc 40 km/h. Cả đi và về mất 5 giờ 24 phút. Tính chiều dài quãng đườngAB.
.......................................

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện xác định của phân thức

Cho phân thức:
Resized Image
a) Tìm điều kiện xác định của phân thức rồi rút gọn phân thức.
b) Tính giá trị của phân thức tại x = 2.
c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 5.
Bài 3. (1 điểm)
Tìm đa thức A biết:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện xác định

Câu 1
Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P:

Resized Image
Câu 2
a) Hãy cho hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm A trên trục hoành. Vẽ hai đường thẳng đó.
b) Giả sử giao điểm thứ hai của hai đường thẳng đó với trục tung là B,
c). Tính các khoảng cách AB, BC, CA và diện tích tam giác ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện xác định của biểu thức

Cho biểu thức:
Resized Image

1, Tìm điều kiện xác định của P. Rút gọn P
2, Tìm x nguyên để P có giá trị nguyên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức:
Resized Image

1, Tìm điều kiện xác định của P. Rút gọn P
2, Tìm x nguyên để P có giá trị nguyên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện xác định của biểu thức

Cho biểu thức:

Resized Image
a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức.
b) Với giá trị nào của x thì H có giá trị dương.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay