định luật Bôilơ - Mariôt

3 kết quả phù hợp trong mục định luật Bôilơ - Mariôt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí lý tưởng tuân theo Định luật

Khí lý tưởng tuân theo Định luật. A. Bôilơ - Mariốt B. Sác – lơ C. ĐLuật B – M và Sác lơ D. Không tuân theo ĐL nào.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định luật Bôilơ - Mariốt

Biểu thức của định luật Bôilơ - Mariốt là.
A. frac{P}{T} = Const B. frac{P}{V} = Const C. P.V = Const D. P – V = Const.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

định luật Bôilơ - Mariôt

Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôilơ - Mariôt
A. frac{P_{1}}{V_{1}}=frac{P_{2}}{V_{2}} B .P_{1}V_{1}=P_{2}V_{2} C. frac{V_{1}}{P_{1}}=frac{V_{2}}{P_{2}} D. P_{1}+V_{2}=P_{2}+V_{2}< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay