định luật truyền thẳng ánh sáng

1 kết quả phù hợp trong mục định luật truyền thẳng ánh sáng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định luật truyền thẳng ánh sáng.

Câu 1
Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng.
Câu 2
Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi có gì giống và khác nhau ?
Câu 3
Tại sao tiếng nói của ta trong một phòng có nhiều người hoặc đồ đạc nghe thật giọng hơn ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay